Devremülk sözleşmesinden cayma hakkı noterden yapılmalıdır.

 • Devremülk sözleşmesi nedir, mağdur olan tüketicilerin hakları nedir ?
  Devremülk sözleşmesi nedir, cayma hakkı nasıl kullanılır  ?

  Devremülk sözleşmesinden cayma hakkı noterden yapılmalıdır.

 • Devremülk, ülkemizde tatil bölgelerindeki sitelerde dairelerden yılın belli dönmelerinde 2 şer haftadan az olmamak üzere tüketicilerin yararlanmasının sağlanması amacıyla kullandırılmaktadır. Buradaki asıl amaç düşük bütçelerle tatil ihtiyacının giderilmesidir.

 • Normal villa, dairelere göre fiyatı oldukça düşüktür. Birikimi az olan kişiler genelde işçi, memur,çiftçi gibi sınıf devremülk mağduru olabilmektedir. Bu tür sözleşmelerde tüketici değdiğimiz alıcının hakları vardır ve sözleşmeye bu yazılmaktadır.

 • 6502 sayılı yasanın 50./6  Maddesine göre Tüketici, on dört gün ( 14) içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Gün hesabında sözleşmenin imza edildiği gün sayılmaz bir sonraki gün dahil 14 günlük cayma hakkı vardır. 

 • Yine ‘Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin’Cayma hakkı’ başlıklı 7. Maddesine göre ‘Tüketici, bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen sözleşmelerin kurulmasından itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir.’

 • Devamında  aynı yönetmeliğin ‘Cayma hakkının kullanımı’ başlıklı  8. Maddesine göre ‘

  Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, cayma hakkı süresi dolmadan….. ayni hakka konu taşınmaza ilişkin sözleşmelerde ise noterlikler aracılığıyla satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.’

 • Yani devre tatil sözleşmelerinde iadeli taahhütlü mektupla cayma mümkün iken devremülk sözleşmelerinde cayma hakkı noter ihtarnamesi ile bildirilmeli aksi halde cayma hakkı kullanılamaz. Bu bildirimler avukatlarca yazılmakta noterden gönderilmektedir. 

 • İhtarnameye rağmen sözleşme iptal edilmez ve sizden alınan senetler icraya konulur ya da icraya konulma tehdidi olursa Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi’ne başvuru yapılmalıdır. 24.3.2017

 • Konuyla ilgili yazımı okumak için tıklayınız.

Vergi Mahkemelerinin yürütmeyi durdurma kararı şartları nedir?

 

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir