Yeni 6098 sayılı yasaya göre ‘kira tespit’ davası

 • AV.TEVRAT DURAN
  AV.TEVRAT DURAN

  Kira kontratında artış oranı belirli olduğu halde aradan geçen zaman zarfında artık sözleşmesel artışlar gerçek rayiç kira bedelini yansıtmayabilir mal sahibinin kiraya vermekten beklediği amaç tatmin eici olmayabilir. Bu halde kiraya veren yeni dönemde yeni kira miktarının tespitini dava açarak mahkemeden talep edebilir. Bunun için kira dönemi bitmeden önce ‘kiracısına ihtarname çekerek’ yeni dönemde talep ettiği kira miktarını bildirmeli kiracı kabul etmezse yeni kira başlangıcında yasal süresinde gecikmeden ‘kira tespit davasını‘ açmalıdır.

 • Mal sahibi/kiraya veren, Bu durumda öncelikle kira bedelinin tespiti konusunda mahkemeden bir hüküm alacak ardından, kira bedelinin tespiti kararının kesinleşmesinden sonra alacak davası açarak ya da icra takibi yaparak  fark kira alacağının tahsilini ister. (YİBK 07.07.1965 T. 1965/5 E. 1965/5 K.)
 • Kira tespit kararlarının asıl amacı sadece kira sözleşmesinin ücret unsurunu belirlemekten ibarettir. Buna göre kira tespit davasına ilişkin ilamda hem tespit, hem de tespit edilen kira parasının tahsili talep edilemez. Çünkü tespit edilen kira alacağının talep edilebilmesi için ifa zamanının gelmiş olması gerekir. İfa zamanı için alacağın muaccel olması başka bir deyişle alacaklının edayı takip ve bu sebeple borçluyu dava edebileceği zamanın gelmiş olmasına bağlıdır. 7.7.1965 gün ve 5/5 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında açıklandığı üzere tespit edilen kira farkının mahkemede dava edilebilir veya icrada takip edilebilir hale gelmesi için miktarının kesin olarak belli olması gerekir. Bu belirlilik ise ancak tespite ilişkin kararın kesinleşmesi ile oluşabilir.
 • sözleşmeMahkemece; aylık kiranın tespiti konusunda usulüne uygun bir hüküm kurulacak  ardından ilam kesinleşince alacaklı 2004 sayılı yasaya göre icra takibi başlatarak alacağını talep edebilecektir.
 • Bu durumda öncelikle mahkemece kira bedelinin tespiti konusunda bir hüküm kurulması, kira bedelinin tespiti kararının kesinleşmesinden sonra alacak davası açılarak veya icra takibi yapılarak kira alacağının tahsilinin istenmesi gerekir. Tespit davası ile alacak davası aynı davaya konu edilemez.
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu bilindiği üzere 6570 sayılı yasa yerine getirilmiş kira hukuk yönünden düzenlemeler içermektedir. Yeni yasal düzenlemeye göre önce noterden ihtarname çekilmeli ardından Sulh Hukuk Mahkemelerinde kira tespit davası açılmalıdır.  24.04.2016
 • AV. TEVRAT DURAN,İstanbul-Halkalı

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir