Yasal şartları taşımayan ihtarname hiçbir hukuki sonuç doğurmaz, boşa masraftır.

av tevrat duranİHTARNAMENİN PARA ALACAĞI YÖNÜNDEN BORÇLUYU TEMERRÜDE DÜŞÜRÜCÜ NİTELİKTE OLMASI GEREKİR.

 1. İhtarnamenin borçluyu uyarıcı niteliği vardır, önceki yazılarımda bunu izah ettim. Bunun yanında borçlunun borcunu ödememesi halinde katlanması gerektiği sonuçları doğurması gerekir. Bunun için de ihtarnamenin yasal anlamda sonuç doğurması için bir takım hukuki şartları taşıması gerekir. Yani her ihtarname hukuken aynı etkiyi doğurmaz ve yaptığınız masraflar yanınıza kar kalır, hiçbir işe yaramaz.  
 2. İhtarname, özellikle para alacağı yönünden borçluyu temerrüde düşürücü nitelikte olmadığında dava açmanız halinde mahkemece hükmedilen bedele ihtarnamenin tebliğinden itibaren faiz  yürütülmez.
 3. Vadeye bağlanmış alacak için vade öncesinde çekilen ihtarname hukuki sonuç doğurmaz şartları varsa alacaklıyı sorumlu kılar.
 4. Belli alacaklarda talep edilen rakam açıkça yazılmadıkça ihtarname sonuç doğurmaz,ihtarname boşa yapılmış masraf olarak kalır.
 5. İhtarnamede verilen süre bitmeden açılacak dava, en azından faiz anlamında sonuç doğurmaz.
 6.  Kira kontratının bitimi öncesi ya da bitimi sonrasında yasal olarak çekilecek ihtarnamenin çekilme tarihini avukat yasaya bağlı olarak tayin edecektir.
 7. Yasaya göre vadesi gelmiş bir borcun borçlusu alacaklının ihtarıyla temerrüde düşeceğinden, temerrüt ihtarla tanınan ödeme süresinin sonunda veya aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca borcun ifa edileceği gün tarafların anlaşmasıyla kesin olarak belirlenmişse o tarihte oluşur. Aksi halde temerrüt, icra takibine geçildiği veya davanın açıldığı tarihte oluşur.
 8. İhtarın temerrüt oluşturabilmesi için alacak miktarının açıkça gösterilmesi ve ödeme talebinde bulunulması gerekir. Aksi halde ihtar temerrüde esas alınamaz.
 9. İhtarnamede miktar belirtilmeden zararların giderilmesi, aksi halde her türlü maddi ve manevi zararın talep edileceği, yasal hakların kullanılacağının yazılması bu haliyle ihtarname para alacağı yönünden borçluyu temerrüde düşürücü nitelikte değildir.
 10. Bu ve benzeri nedenlerle ihtarnamenin konunun uzmanı avukata yazdırılması gerekir.
 11. Avukatın sadece ihtar yazım ücreti asgari 400 TL’dir.Bu halde ihtar sahibi avukatın yazdığı metni notere götürüp işlem yaptırır.  Avukatın vekalet alarak ihtarname çekmesi halinde ise ihtarın içeriği, verilen emek,bilginin niteliği gözönüne alındığında bu rakam 1.000 TL’den 10.000 TL’ye kadar çıkabilmektedir. Kiracıya gönderilen tahliye ihtarı 1 000 TL iken 500 bin TL’nin talep edildiği ihtarın buna göre 5000 TL olması doğaldır. İhtarname kişiye; ihtarın sayfa ve muhatap sayısına, varsa ekli evraka ve postanın niteliğine göre 250 TL’den başlayan masrafa malolur.   
 12. İhtarnameyi avukat yazar, noter onaylayarak gönderir.
 13. İhtarnamede açık net olarak neyin talep edildiği ve yasal dayanağı yasa maddesi ile yazılmalıdır.
 14. Davayı açacak avukatın ihtarnameyi hazırlaması gerekir. Aksi takdirde davanın omurgasını oluşturan ihtarnamede hata yapmak mümkündür.

  AV.TEVRAT DURAN,İstanbul
  0553 254 81 34, İstanbul randevu almak için

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

2 thoughts on “Yasal şartları taşımayan ihtarname hiçbir hukuki sonuç doğurmaz, boşa masraftır.

 • 17 Aralık 2015 at 20:18
  Permalink

  Tüketici hukukuna ilişkin bir olayda tüketici işleminden kaynaklanan bir zarardan dolayı e-posta yoluyla ihtarname çekilebilir mi yoksa illa noter aracılığıyla mı olması gerekir?

  Reply
  • 18 Aralık 2015 at 11:55
   Permalink

   İhtarname elektronik imzanız varsa e posta ile de gönderebilirsiniz. Aksi halde noterden gönderilmelidir.

   Reply

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir