Yargıtay:İş kazası olduktan sonra işveren;artık sigortalısına karşı muhatap olmaktan çıkar.İşçi SGK ile muhatap olmalı.

Yargıtay önüne gelen bir olayda  İş kazası olduktan sonra işçi;işverenle değil SGK ile muhatap olmalı dedi.  Olay şöyle gelişti. 

iş kazasında iki parmağını kaybeden işçi; protez masrafını , maddi tazminat olarak işverenden tahsiline yönelik dava açmıştır. Yerel mahkeme, işverenin bu yönde sorumluluğunu kabul etmiş ve işçinin davasını kabul etmiştir. Yargıtay ise bu sonuç usul ve yasaya uygun değil diyerek işçinin davasını bozmuştur.

Yargıtay’ın gerekçesi ‘ 

506 Sayılı Kanunun 15. maddesi, işverene, iş kazasına uğrayan sigortalıya, Kurumca işe elkonuncaya kadar, sağlık durumunun gerektirdiği sağlık yardımlarını yapma ve vizite kağıdı düzenleme dışında bir yükümlülük getirmemiştir. Aksine, Yasa’nın 14/3 maddesi, iş kazasının oluşumundan itibaren her türlü sağlık yardımlarından Kurumun sorumlu olduğunu kabul etmiştir. Sözü edilen Yasa’da, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kolunun getiriliş amaç ve nedeni, sigortalıların belirtilen türde bir zararla karşılaşmaları halinde onları doğrudan koruma altına alma ve kendilerine yardım yapacak kuruluşu belirlemektir. Şu duruma göre, bir iş kazası nedeniyle, sigortalının başvuracağı mercii; kendisini bu yönde güvenceye alan Kurum ve onun sağlık kuruluşlarıdır. İşveren, bu tür zararlandırıcı olayların meydana gelmesi durumlarında, artık sigortalısına karşı muhatap olmaktan çıkar. Kurum doğrudan devreye girer. Esasen, işveren de belirtilen sigorta kolu sebebiyle Yasa’nın belirlediği oranda prim ödemek ve ayrıca koşulları varsa Kurumun yaptığı harcamaları Kuruma geri vermekle sorumlu tutulmuştur. Bu nedenle, gerek sigortalı gerekse işveren, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kolundan birbirlerine karşı değil, doğrudan Kuruma karşı sorumludurlar.

Belirtilen nedenlerle, davalı işverenin sağlık yardımı kapsamında bulunan protez masrafından sorumlu tutulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. O halde davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.‘ şeklindedir. (T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi  Esas: 2010/10736 Karar: 2011/6416)

Bundan sonra işçi lehine yorum ilkesi diyerek hertürlü davanın işçi lehine bitirilmesi algısının gözden geçirilmesi gerekecektir. Esasen işverenin neden olduğu haksız eylem nedeniyle işçiye karşı işveren ve SGK birlikte müteselsilen (dayanışmalı) sorumlu tutulmalıdır. İşveren ve Sgk arasında halefiyet – rücuu ilişkisi çerçevesinde uyuşmazlığı sonlandırmaları pekala mümkündür. Bu nedenle Yargıtay görüşüne katılmak mümkün değil. 16.06.2014

AV.TEVRAT DURAN

 

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir