Yargıtay 18.Hukuk Dairesi ” Kamulaştırmasız el atma davalarında maktu vekalet ücretine hükmedimeli”

KamulaştırmaKamulaştırmasız el atma davalarında yeni ve aleyhe  ard Arda hak sahipleri ve avukatlar aleyhine yasal düzenlemeler yapıldığını burada yazmıştık. Devlet lehine avukatlar aleyhine yasa meyvelerini vermeye başladı. İşte Yargıtay 18.HD 30.09.2013 günlü kararında “11.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6487 sayılı Yasa ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun değiştirilen Geçici 6. maddesinin 7 ve 10. fıkralarında <Bu madde kapsamında açılan davalarda mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretleri bedel tespiti davalarında öngörülen şekilde maktu olarak belirlenir> ve <Bu fıkra hükmü, bu fıkra kapsamında kalan taşınmazlar hakkında açılan ve kesinleşmeyen davalarda da uygulanır.> hükmü getirildiğinden davacı lehine maktu vekalet ücreti takdir edilmesi ve maktu harca hükmedilmesi gerekir” diyerek nisbi vekalet ücretine yönelik olarak hükmün bozulmasına karar vermiştir.

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir