Vergi Dairesi’nden gönderilen borcun ödenmesi emrine zamanaşımı itirazı

Vergi Dairesi’nden gönderilen borcun ödenmesi emrine zamanaşımı itirazı yapılması vergi Mahkemesi’ne tebliğden itibaren 7 gün içinde yapılmalıdır. 7 günden sonra yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir, yalnız tebligat 213 sayılı yasaya aykırı yapılmışsa 7 günlük süre aranmayacaktır.

 • Ödeme emirlerine karşı dava açma nedenleri sınırlı olup  “borcun bulunmaması” ile birlikte ‘borcun tarh ve tahsil zamanaşımı nedeniyle ortadan kalkmış bulunması’ gerekçesiyle borcun tamamına itiraz ile ödeme emirlerinin iptali davası açılabilir.
 • Davada Ödeme emri tanzimi ile tebliği işlemi yetki,şekil,konu,sebep,amaç yönlerinden hukuka aykırı olup olmadığı mahkemesince incelenecektir.
 • Zamanaşımına uğramış vergi borcu için vergi dairesi ödeme emri düzenleyemez. Zamanaşımına rağmen ödeme emri düzenlenmişse tebliğden itibaren 7 gün içinde vergi mahkemesine dilekçe ile başvuru yapılmalıdır. Yasalarımızda vergi borcu için iki tür zamanaşımı düzenlenmiş olup tarh ve tahsil zamanaşımı adı verilmektedir.

  TARH ZAMANAŞIMI

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun zaman aşımına ilişkin 114’üncü maddesinin 1’inci fıkrası, <Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zaman aşımına uğrar.> hükmünü taşımaktadır. Aynı kanunun 19’uncu maddesinin 1’inci fıkrasında ise, vergi alacağının, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğacağı öngörülmüştür. Mevzuat hükümleri uyarınca amme alacağının ödeme emri ile takip tahsilinin yapılabilmesi için tüm usul işlemleri tamamlanarak ortada tahakkuk safhası kesinleşmiş bir amme alacağının bulunması gerekmektedir. Belirtilen 5 yıl içinde tarh ve tahakkuk yapılmadığından vergi alacağı artık istenemez. Danıştay İBK tarafından kamu alacağının tahsili aşamasında açılan idari davada idari yargı yerince tahakkuk zamanaşımının da incelenebileceğine içtihat edilmiş tir.
 • 6183 sayılı yasanın 58. Maddesinde Kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahsın açacağı idari davada ‘böyle bir borcu olmadığı veya zamanaşımına uğradığı iddiasında’ bulunabileceği öngörülmüştür.

  TAHSİL ZAMANAŞIMI

 • 6183 sayılı yasanın 102. Maddesine göre ‘Amme alacağı, vadesinin rasladığı takvimi yılını takib eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar.
 • Öz olarak ifade etmek gerekirse vergi dairesiden gönderilen ödeme emrindeki borç zamanaşımına uğramışsa 7 gün içinde açılacak iptal davası ile mahkeme kararı ile borç artık sizden talep edilemeyecektir. Vergi Mahkemesinde avukat tutmak zorunlu değildir yalnız teknik bir konu olduğu için ve işin takibi bakımından  avukatla anlaşarak davanızı takip etmekte sizin için yarar vardır.
 • İstanbul’daki Vergi Mahkemeleri Mahmutbey Mahallesinde İkitelli ve İstoç karşısında yer almaktadır. Vergi Mahkemesi adresi için tıklayınız

  AV.TEVRAT DURAN,İstanbul İkitelli,

  AV.TEVRAT DURAN Avukatlık Ofis Adresimiz

https://www.google.com.tr/maps/place/TD+Avukatl%C4%B1k+Ofisi/@41.059437,28.7959163,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14cabb4f48b80497:0xff0f3cec5cd989b3!8m2!3d41.059433!4d28.798105
https://www.google.com.tr/maps/place/TD+Avukatl%C4%B1k+Ofisi/@41.059437,28.7959163,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14cabb4f48b80497:0xff0f3cec5cd989b3!8m2!3d41.059433!4d28.798105

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir