Kanuni ‘Önalım hakkı’ (şufa) satış varsa kullanılır hibe varsa kullanılamaz.

Önalım hakkının hukuki niteliği nedir ? Yargıtay’a göre  şufa yeni adıyla önalım hakkı, müşterek mülkiyette bulunan gayrimenkullerde sözkonusudur. Önalım hakkının gerekçesi

Read more

İşçi işveren arasında ücretin korunması kapsamında takas yasağı

İşveren, işçiden olan alacağı ile ücret borcunu işçinin rızası olmadıkça takas edemez. İşçinin alacağı daha öncelikli alacaktır. Örneğin işçinin ihbar

Read more

Kamulaştırmasız el atma davalarında mercii karmaşasına son

Kamulaştırmasız el atma, taşınmaza ilgili idarenin (belediye devlet vs) fiilen el koyması, kullanması halinde var demektir. Aksi halde bu dava

Read more

İş Hukukunda zamanaşımı kaç yıldır,zamanaşımı definde bulunma zamanı,zamanaşımını kesen nedenler, ıslah dilekçesi ile zamanaşımı ileri sürme

İş hukukunun taraflarından işçi işveren  arasında işçilik alacaklarının zamanaşımına uğrayıp uğramadığı konusunda tartışmalar bulunmaktadır. Yargıtay uygulaması ile bu uyuşmazlıklar çözümlenmektedir.

Read more

4857 sayılı İş Yasasına göre İşçinin haklı nedenle derhal istifa ile tazminat alma hakkı

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı   MADDE 24 – Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş

Read more

Yeni yasa ile 1 Temmuz 2012 sonrası İşçiden ‘ibraname alma dönemi’ kapandı.

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098  Türk Borçlar Kanunu genel  alacak borç ilişkisinde olduğu gibi işçi işveren ilişkisinde de köklü yenilikler

Read more

İş Kazası Halinde İşçi Veya Mirasçıların Hakları

Çalışma hayatının aktif işgücü olan işçiler; iş yerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri göz ardı edilerek  kazaya uğramaktadır. 2010

Read more
Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.123