Mirastan mal kaçırma davalarında zamanaşımı süresi

Dede,nine,anne,baba,kardeşin vefatı halinde miras hakkı tanınan kişiler Türk Medeni Kanunu’nda sayılmıştır. Mirasçılık belgesi ya da eski deyişle veraset ilamı alınarak

Read more

Kamulaştırmasız el atma davalarında mercii karmaşasına son

Kamulaştırmasız el atma, taşınmaza ilgili idarenin (belediye devlet vs) fiilen el koyması, kullanması halinde var demektir. Aksi halde bu dava

Read more

İş Kazası Halinde İşçi Veya Mirasçıların Hakları

Çalışma hayatının aktif işgücü olan işçiler; iş yerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri göz ardı edilerek  kazaya uğramaktadır. 2010

Read more

Hoş geldiniz!

Temel yasaların hızlı bir şekilde değiştiği günümüzde güncellenen hukuk bilgisi ve birikimimizle karşınızdayız

Read more

İdari yargıda açılan tam yargı davasında tazminat isteğini artırmak mümkün

Uygulamada 2577 sayılı İdari Yargı Usulü Kanunu (İYUK) ‘tan kaynaklanan eksiklikler nedeniyle açılan tam yargı yani tazminat davalarında,  maddi zarar

Read more

6487 sayılı yasanın 21 ve 22. maddeleri yürürlük tarihi olan 11.06.2013 öncesi hukuki işlemlere uygulanamaz.

Kamu yararı ve kamu düzeninin gerektirdiği özel durumlar dışında kanunlar ilke olarak yürürlüğe girdikleri tarihten sonraki olay, işlem ve eylemlere

Read more

6487 sayılı yasanın 21 ve 22. Maddesiyle ilgili Türkiye Barolar Birliği’ne sunduğum rapor

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NA KONU​: 6487 sayılı yasanın 21 ve 22. maddesinin anayasaya aykırılık sorunu ile ilgili ​hukuki çalışma

Read more
Toplam 4 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.1234