İşçinin kişisel ya da özel nedenlerle istifa dilekçesi vermesi

İşçinin kişisel ya da özel nedenlerle istifa dilekçesi vermesi iş hayatında rastladığımız bir durumdur. İşçi işyerinden ayrılmak isterse ya da

Read more

Hukuka uygun ihtarname dava kazandırır tam tersi dava kaybettirir.

Hukuka uygun ihtarname dava kazandırır tam tersi dava kaybettirir Avukatla ihtarname çekmenin faydaları başlığı altında bu yazımızda yanlış yazılmış ihtarnamenin

Read more

Bordro hilesi; işverence işçilerin fazla çalışma ücreti talep etmesine engel olacak şekilde sembolik fazla mesai yazılması

İşçi haklarının işçilerce farkında olunması sonrasında işverenler de kendilerini sağlama alma çabasına girmiştir. Bu kapsamda işverence işçilerin fazla çalışma ücreti

Read more

Arsası ‘Okul,park alanı’ olarak tahsis edilen maliklerin bu gibi İmar kısıtlamalarında davasını nerde açacaktır ?

Taşınmazlar okul alanı park alanı gibi  imar kısıtlamalarında taşınmazın zilyetliğinin malikte kalmaya devam etmekte olduğundan yalnızca malikin tasarruf yetkisinin, ilgili

Read more

Davalar hangi aşamalardan geçerek sonuçlandırılır ?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, ilk derece yargılamasını aşamalara ayırmıştır. Bu aşamalar: a) Dilekçelerin karşılıklı verilmesi, b) Ön inceleme, c)

Read more

İşten haksız yere çıkarılan işçi ne yapmalı ?

İşine son verilen işçinin Anayasa ve yasalardan kaynaklanan işe iade, tazminat gibi bir takım hakları doğmaktadır. Bu haklar yasa tarafından

Read more