Arabulucuda avukat zorunlu mu ?

Arabulucuda avukat zorunlu mu ? Öncelikle Arabuluculuk nedir izah edelim. Arabuluculuk işçi ve işveren tarafı bir araya getirip çözüm bulmalarını

Read more

İş Hukukunda kötüniyet tazminatının şartları nelerdir ?

 Av.Tevrat DURAN yazdı. İşçi işveren arasındaki uyuşmazlıkların biri de kötüniyetli feshtir. Peki kötüniyet tazminatının koşullarının oluşup oluşmadığı nasıl tespit edilecektir ?

Read more

İşçinin yasal hakları

İşçi ya da özel sektör personelinin çalışırken , işten atıldıktan ya da işi bıraktıktan sonra yasada yer alan pek çok

Read more

İş Hukukunda “kötüniyet tazminatı”

İş Hukukunda “kötüniyet tazminatı” Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatlarına göre “İşverenin haklarını vermemesi sebebiyle haklı olarak da olsa istifa eden işçi kötüniyet

Read more

İş Mevzuatında (İş,Basın ve Deniz İş Yasasında) İhbar Önelleri

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanununun 13. maddesinde belirtilen esaslara uyulmadan işçi ya da işveren tarafından sona erdirilmesi

Read more