Kamulaştırmasız el atma davalarında mercii karmaşasına son

Kamulaştırmasız el atma, taşınmaza ilgili idarenin (belediye devlet vs) fiilen el koyması, kullanması halinde var demektir. Aksi halde bu dava

Read more

Yargıtay 5.HD ‘Kamulaştırmasız elatma davalarında vekalet ücreti nisbi olarak belirlenmelidir.’

Yargıtay 5.Hukuk Dairesi 19.03.2015 günü 2014/28459 Esas  2015/5328 Karar sayılı içtihadı ile Lüleburgaz 2.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin maktu olarak belirlediği vekalet

Read more

Bir Türkiye gerçeği; Kamulaştırmasız el atma,arsanın imar planında park,okul görünmesi

Kamulaştırmasız el atma bir Türkiye gerçeği. Beldiye ya da devletin özel mülk olan arsa,tarla gibi taşınmazları bedel ödemeden kamu kullanımına

Read more

İmar planında kamulaştırmasız el atma benzeri şekilde mülkiyet hakkı kısıtlanan malikler İdari Yargıda dava açmalıdır.

Uygulama ve öğretide: idarelerin hizmetlerin yürütülmesi sırasında tek yanlı irade açıklamalarıyla kamu hukuku esaslarına dayanarak ilgililerin hukuki durumlarını etkileyecek şekilde

Read more

Hoş geldiniz!

Temel yasaların hızlı bir şekilde değiştiği günümüzde güncellenen hukuk bilgisi ve birikimimizle karşınızdayız

Read more

6487 sayılı yasa ile yapılan Kamulaştırma yasa değişikliği Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği 38. maddeyi hatırlatmaktadır. Skandal değişikliğin Hukuk duvarına çarpması kaçınılmazdır.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu 6487 sayılı Kanun ile Kamulaştırma Yasasındaki değişikliğe ilişkin görüşlerini içeren bilgi notunu 6

Read more

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu (son değişikliklerle eski ve yeni metni 2013 güncel)

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 08.11.1983 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra 05.05.2001 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 4650 sayılı yasa

Read more

Anayasa Mahkemesi’nin Kamulaştırmasız Elatma ile ilgili verdiği 2010/83 E. 2012/169 K. Sayılı Kararıyla Verdiği İptal Hükmünün Anlamı

KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA DAVALARINI DÜZENLEYEN 5999 VE 6111 SAYILI YASALARLA İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 2010/83 Esas 2012/169 KARAR SAYILI  KARARIYLA VERİDĞİ İPTAL

Read more