Kamulaştırmasız el atma davalarında mercii karmaşasına son

Kamulaştırmasız el atma, taşınmaza ilgili idarenin (belediye devlet vs) fiilen el koyması, kullanması halinde var demektir. Aksi halde bu dava

Read more

6495 sayılı Kanun’un 26,27,28. maddeleriyle Kamulaştırma Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır.

12.07.2013 Tarihinde TBMM’de Kabul edilen 6495 sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN  ile 2942 sayılı

Read more

6487 sayılı yasanın 21 ve 22. Maddesiyle ilgili Türkiye Barolar Birliği’ne sunduğum rapor

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NA KONU​: 6487 sayılı yasanın 21 ve 22. maddesinin anayasaya aykırılık sorunu ile ilgili ​hukuki çalışma

Read more

Türkiye Barolar Birliği 6487 sayılı yasanın 21. ve 22.maddelerinin Anayasa Mahkemesi’nde iptali için çalışma yürütmektedir.

    Türkiye Barolar Birliği “Kamulaştırmasız El atma” ile ilgili “Kanunun geriye Yürümezliği” ilkesini hiçe sayan skandal nitelikteki düzenlemeler içeren

Read more

Cumhurbaşkanlığı’ndan www.tevratduran.com’a yanıt

Kamulaştırmasız elatma hukuksal durumunu vatandaş aleyhine olacak şekilde değiştiren 6487 sayılı yasayı veto etmesi için Cumhurbaşkanlığı makamına avukat@tevratduran.com ‘dan elektronik

Read more

6487 sayılı yasa ile yapılan Kamulaştırma yasa değişikliği Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği 38. maddeyi hatırlatmaktadır. Skandal değişikliğin Hukuk duvarına çarpması kaçınılmazdır.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu 6487 sayılı Kanun ile Kamulaştırma Yasasındaki değişikliğe ilişkin görüşlerini içeren bilgi notunu 6

Read more

Skandal Kamulaştırma Kanunu değişikliği alkol düzenlemesinin gölgesinde TBMM’de kabul edildi.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda değişikliği öngören yasa teklifi TBMM’de kabul edildi.  Kamulaştırma bedelleri ödenmediği halde arsalarına devlet tarafından el konularak

Read more

Kamulaştırma bedeli nasıl belirlenir ?

İdare kamu yararı için yasadaki usullere uyarak taşınır veya taşınmazın kamulaştırılmasına karar verir. Kamulaştırma bedelinin nasıl belirleneceği 2942 sayılı Kamulaştırma

Read more
Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12