İşe iade davası: İşçinin savunması alınmadan işten çıkarılamaz

İşe iade davası: İşçinin savunması alınmadan işten çıkarılamaz İşe iade davasında İşçinin davranışları nedeniyle işten çıkarılması için ihtar şarttır.

Read more

İşçi tazminat haklarının korunmasında noter ihtarnamesinin hukuki boyutu

İstanbul Bakırköy Bahçelievler bölgesindeki avukatlık ofisimizde hukuki danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti sunuyoruz.

Read more

İşsizlik maaşı alamayan işçinin işverenden bu zararını talep edebilme şartları nelerdir ?

İşçiler, baskı altında istifa dilekçesi verdikleri için işten çıkışları istifa nedeni olarak SGK kayıtlarında görülmektedir. Bu halde de işçi İŞKUR’dan

Read more

Davalar hangi aşamalardan geçerek sonuçlandırılır ?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, ilk derece yargılamasını aşamalara ayırmıştır. Bu aşamalar: a) Dilekçelerin karşılıklı verilmesi, b) Ön inceleme, c)

Read more

Kamulaştırmasız el atma davalarında mercii karmaşasına son

Kamulaştırmasız el atma, taşınmaza ilgili idarenin (belediye devlet vs) fiilen el koyması, kullanması halinde var demektir. Aksi halde bu dava

Read more

İşçinin 3600 prim ve 15 yılla tazminat hakkı

İşçinin 3600 prim ve 15 yılla tazminat hakkı 08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğü giren 1475 sayılı İş Kanunu’ nun

Read more

Maaşınız asgari ücretten mi gösteriliyor ?

Maaşınız asgari ücretten fazla fakat Maaşınız Sigortaya tam bildirilmiyor mu ? Yasalar bu duruma ne diyor. Mahkeme (1) uygulaması nasıl ?

Read more

Tahkikat duruşmasına davet edilme, hukuki dinlenilme hakkının parçasıdır.

Medeni Hukuk yargılama usulü 1086 sayılı HUMK’a göre yapılmaktayken 6100 sayılı HMK ile köklü değişikliğe gidilmiştir. Yasa değişikliği yargılama şeklinde

Read more

İşe geç gelmeyi alışkanlık haline getiren işçinin işine son verilmesi “geçerli fesh” nedenidir.

İşçinin işine zamanında gelerek çalışması iş görme edimlerinden belki de en önemlisidir. İşine devamlı geç gelen işçinin iş akdine son

Read more
Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.123