“Yıllık iznin hiç ya da uzun süre kullandırılmaması”

İşverence yıllık ücretli izin kullandırılmamasının haklı fesih sebebi oluşturabilmesi için çok uzun süre hiç izin kullandırılmama ya da talep edildiği halde gerekçesiz olarak izin kullandırılmaması gereklidir. Genel olarak iş sözleşmesini fesih hakkı, karşı tarafa...