İş Mahkemelerinde şahit delili;işçi davasını şahit dinletmeden kazanabilir mi ?

İşçiler davasında haklı olduklarını bu nedenle de mahkemenin haklarını vereceğini düşünerek dava açarlar. Yalnız işçi arkadaşına kimse şahitlik yapmak istemez,

Read more

Çalışma koşulları ağırlaşan işçinin tazminat hakkı

Nitelikli olmayan İşçi gerekçesi olmayan bir görevlendirme yazısı ile 40 km uzaklıktaki başka bir işyerine görevlendirilmişse ve görevlendirme yazısında da

Read more

İşçi hakları kapsamında işçinin sağlığını bozacak hususlara karşı işverence önlem alınmazsa, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbir alınmaması işçiye haklı fesih hakkı tanımaktadır. İşçi iş kazası sonrası işyerinden isteyerek ayrılırsa yine de kıdem tazminatını alabilecektir

İşkazaları Türkiye’nin çalışma yaşamında kronik sorunlarından en başta olanı. İş kazalarına neden olarak işyeri güvenliğinin alınmaması, işçilerin eğitimsiz olması, çalışma

Read more

Fazla mesai ücreti nedir, nasıl hesaplanır,zamanaşımı süresi kaç yıldır ?

Fazla çalışma ücreti 4857 sayılı yasanın 41. maddesine göre – Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle

Read more

İşçi davasında yeni İhaleyi alan taşeron şirketin eski taşeronun işçisini çalıştırmaya devam etmesi işçinin tazminat hakkını ortadan kaldırmaz.

Halk arasındaki kullanımı ‘Taşeron’  yasalardaki adı ‘alt işveren’  , günümüz iş yaşamında sıklıkla adını duyurmakta, siyasi tartışmalara konu olmaktadır. Peki

Read more

İş davalarında ‘somutlaştırma ilkesi’ kapsamında işçinin/işverenin ihtarname çekmesi

Somutlaştırma ilkesinin pozitif hukuki dayanağı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ‘Somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi ‘ başlıklı 194. maddesine göre

Read more

2015 yılı Asgari Ücreti ne kadar ? Agari ücretin neti brütü kaç TL ?

2015 yılı ilk 6 aylık dönemi için yasal asgari ücret 16 yaşını dolduranlar için Asgari Geçim İndirimi dahil (bekar çocuksuz)

Read more

İşyerinde çalışırken kıdem tazminatı parası alan işçinin işten ayrılırken kıdem tazminatı hakkı var mı ?

4857 sayılı İş Yasasına göre ‘İşyerinde çalışmaya devam ederken kıdem tazminatı ödenemez. ‘ Buna rağmen işçi istediği için ya da işveren

Read more

Kıdem tazminatı almanın koşulları nedir ve kıdem süresi nasıl hesaplanır ?

Kıdem tazminatına esas alınması gereken süre nasıl hesaplanır. Bu konuyu T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2008/3611 Karar: 2009/18066 üzerinden yanıtlayalım. Açıklayıcı ve doyurucu bilgiler içeren

Read more