Tagged: işçi hakları

İşçi ayrılıp tazminat aldıktan sonra da başka işyerinde çalışabilir. 4

İşçinin tazminatı taksitle ödenebilir mi ?

İşçilerin işine son verildiğinde taksitle ödeme imkanı var mı kanunen taksit hakkının olup olmadığı sorulmaktadır.  Konunun yasal dayanağı şu şekildedir. ; 1475 s. İş Yasası’nın 14 ve 4857 s. İş Yasası’nın 120. maddesi uyarınca...

Emeklilik başvurusu yapmak için işyerinden ayrılma halinde tazminat nasıl alınır ? 0

Emeklilik başvurusu yapmak için işyerinden ayrılma halinde tazminat nasıl alınır ?

Emeklilik başvurusu yapmak için işçinin işyerinden çıkışının yapılması yasal zorunluluktur. Yani işçi işyerinde çalışırken emeklilik tahsisi talep edemez. Bu nedenle işçinin işyerinden ayrılması gerekir. İşçi işyerinden ayrılırken işyerinden tazminatını da almak tazminat hakkı ölmesin...

işten giriş çıkış yapılan işçi 6

İstifa eden işçinin tazminat hakkı

İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi ? Kural olarak haklı bir sebebi olmadan işten kendisi ayrılan yani istifa eden işçi kıdem tazminatı alamaz. Fakat işçi, haklı bir sebep göstererek işyerinden ayrılırsa ‘ki buna...

Fazla mesai ücreti ödenmeyen ya da eksik ödenen işçinin tazminat hakkı vardır. 0

Fazla mesai ücreti ödenmeyen ya da eksik ödenen işçinin tazminat hakkı vardır.

Tevrat Duran Kartvizit 3 Fazla mesai ücreti ödenmeyen ya da eksik ödenen işçinin tazminat hakkı vardır. İstanbul’da avukatlık yapmak çok farklı anlaşmazlık türlerini görmemize imkan vermektedir. Bu yazı özelinde ifade edecek olursa işçi işveren...

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI 0

İşe iade davasında bir aylık sürenin önemi

İş Müfettişliği yapmış olan ve İş Hukukunda yetkin eserleri bulunan Sayın Mustafa Baysal’ın, misafir yazar olarak www.tevratduran.com sitemizde yazıları yayınlanacaktır. Kendisine hoşgeldiniz diyor ve ilk yazısını sizinle paylaşıyoruz. Av.Tevrat DURAN İşe iade davasında bir aylık...