İş Mahkemeleri davalarında zamanaşımı süreleri işçinin alacaklarını kar gibi eritmektedir.

İşçilik alacaklarının tazmini davaları genel mahkemelerdeki diğer davaların önünde birinci sıradadır. Yargının iş yükü dağılımına baktığımızda işçilik alacakları davalarının görüldüğü

Read more

Bordro hilesi; işverence işçilerin fazla çalışma ücreti talep etmesine engel olacak şekilde sembolik fazla mesai yazılması

İşçi haklarının işçilerce farkında olunması sonrasında işverenler de kendilerini sağlama alma çabasına girmiştir. Bu kapsamda işverence işçilerin fazla çalışma ücreti

Read more