İşverenin işyerindeki çalışanlara karşı ‘eşit işlem uygulama borcu’

İşyerinde çalışan işçiler ile işveren yönetimi arasındaki ilişki iş sözleşmesine bağlı olarak kurulmaktadır. Bu ilişkideki kuralları Uluslararası Hukuk, Anayasa, Yasalar,

Read more

Birikmiş kullanılmayan ücretli yıllık Izin hakkı zamanaşımına uğrar mı ?

İşçi yıllar içinde ücretli izin hakkını kullanmazsa, biriktirir ise bu hakkı ölür mü, bu hak zamanaşımına uğrar mı ? Bu

Read more

Hangi durumlarda ‘istifa’ (kod 3 ) tazminat alır ya da tazminat ödetir ?

Hangi durumlarda istifa tazminat alır ya da almaz ? Türkiye’de ise yılda ortalama  7,5 milyon kişi istifa ediyor. İstifa eden

Read more

İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – İŞÇİNİN İŞVERENİN PSİKOLOJİK BASKISI İLE İSTİFA ETMEYE ZORLANMASINDA GERÇEK BİR İSTİFA İRADESİNDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİNDEN İŞÇİYE TAZMİNATI ÖDENMELİDİR.

İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – İŞÇİNİN İŞVERENİN PSİKOLOJİK BASKISI İLE İSTİFA ETMEYE ZORLANMASINDA GERÇEK BİR İSTİFA İRADESİNDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİNDEN İŞÇİYE TAZMİNATI

Read more

İşçiye yeni haklar getiren yasal düzenlemeye göre ‘İşçiye tam tazminat alacağı ödenmemişse imzaladığı ibraname geçersizdir’

0553 254 81 34 Yeni yasaya göre ‘İşçiye tam alacağı ödenmemişse eksik ödenmişse az ödenmiş ya da hiç ödenmemişse ibraname

Read more

Çalışma koşullarında işçi aleyhine esaslı değişiklik Yasanın 24 üncü maddesinin (II-f) bendinde belirtilen hallerdendir, işçinin haklı fesih nedenleri vardır.

İşçinin işyerinin şubesinin değiştirilmesi, maaşının düşürülmesi, çalışma saatlerinin artırılması, servis uygulamasının kaldırılması, Agi’nin verilmemesi, müdürün müdür yardımcısı yapılması, Çalışma koşullarında

Read more

İstifa mı iş akdini haklı sebeple fesh mi ?

Uygulamada istifa dilekçesi ile işçi,  işyerinden ayrılma isteğini işverenine bildirir. İşçinin ayrılma gerekçesi haklı ise bu hale istifa değil iş

Read more

İşçilik ( kıdem ihbar tazminatı fazla mesai izin ücreti ) alacaklarında zamanaşımı itirazı (defi)

Zamanaşımı, alacak hakkının belli bir süre kullanılmaması yüzünden dava edilebilme niteliğinden yoksun kalmasını ifade eder. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere

Read more

İşyerinde ikramiyenin, servisin,fazla mesai ödemesinin,erzak-kömür yardımlarının ödenmemesi/kaldırılması halinde işçinin hakları nelerdir ?

İşçinin emeğinin karşılığı olan ücret işçi için en önemli hak, işveren için en temel borçtur. 4857 sayılı İş Kanununun 24

Read more

Kıdem tazminatı almanın koşulları nedir ve kıdem süresi nasıl hesaplanır ?

Kıdem tazminatına esas alınması gereken süre nasıl hesaplanır. Bu konuyu T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2008/3611 Karar: 2009/18066 üzerinden yanıtlayalım. Açıklayıcı ve doyurucu bilgiler içeren

Read more

Askerlik (Bedelli askerlik) nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı

1475 sayılı İş kanunun 14. Maddesi gereği muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı alma hakkı vardır. Askerliğini yapmamış işçi

Read more
Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12