İş Mahkemeleri davalarında zamanaşımı süreleri işçinin alacaklarını kar gibi eritmektedir.

İşçilik alacaklarının tazmini davaları genel mahkemelerdeki diğer davaların önünde birinci sıradadır. Yargının iş yükü dağılımına baktığımızda işçilik alacakları davalarının görüldüğü

Read more

1 Ocak Cuma işçiye resmi tatil mi? Yılbaşı resmi tatilinde çalışma zorunlu mu ? 1 Ocakta çalışan işçinin hakları nedir ?

 1 Ocak Cuma işçiye resmi tatil mi? Yılbaşı resmi tatilinde çalışma zorunlu mu ? 1 Ocakta çalışan işçinin hakları nedir ?

Read more

İş Hukukunda zamanaşımı kaç yıldır,zamanaşımı definde bulunma zamanı,zamanaşımını kesen nedenler, ıslah dilekçesi ile zamanaşımı ileri sürme

İş hukukunun taraflarından işçi işveren  arasında işçilik alacaklarının zamanaşımına uğrayıp uğramadığı konusunda tartışmalar bulunmaktadır. Yargıtay uygulaması ile bu uyuşmazlıklar çözümlenmektedir.

Read more

17.madde tazminatı (İhbar tazminatı) nedir, ihbar tazminatına haz kazanma koşulları nedir ?

-İhbar süreleri ve ihbar tazminatı işçi işveren arasındaki uyuşmazlıklardan biridir. 17. madde tazminatı olarak adlandırılır. İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini

Read more

İş Kanununda yer alan (sigortasız işçi çalıştırma, fazla mesai ödenmemesi )2015 yılı idari para cezaları

  4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 2015 Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL)

Read more

Belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalarken dikkat/sözleşme örneği

İşçi ile işveren belirsiz süreli iş sözleşmesi yapması asıldır. Şartları da varsa belirli süreli iş sözleşmesi imzalanabilir. Taraflar arasında imzalanıp

Read more

İşçilik ( kıdem ihbar tazminatı fazla mesai izin ücreti ) alacaklarında zamanaşımı itirazı (defi)

Zamanaşımı, alacak hakkının belli bir süre kullanılmaması yüzünden dava edilebilme niteliğinden yoksun kalmasını ifade eder. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere

Read more

İşyerinde ikramiyenin, servisin,fazla mesai ödemesinin,erzak-kömür yardımlarının ödenmemesi/kaldırılması halinde işçinin hakları nelerdir ?

İşçinin emeğinin karşılığı olan ücret işçi için en önemli hak, işveren için en temel borçtur. 4857 sayılı İş Kanununun 24

Read more

2015 yılı Asgari Ücreti ne kadar ? Agari ücretin neti brütü kaç TL ?

2015 yılı ilk 6 aylık dönemi için yasal asgari ücret 16 yaşını dolduranlar için Asgari Geçim İndirimi dahil (bekar çocuksuz)

Read more

İşçi ya da işveren dikkat. Haklı olsanız bile bu hakkınızı kullanmak için Altı (6) işgünü süreniz var.

Haklı nedenle iş ilişkisini ortadan kaldırma hem işçiye hem de işverene tanınmış haktır. İşçi her zaman haklı işveren her zaman

Read more
Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12