İş Mahkemeleri davalarında zamanaşımı süreleri işçinin alacaklarını kar gibi eritmektedir.

İşçilik alacaklarının tazmini davaları genel mahkemelerdeki diğer davaların önünde birinci sıradadır. Yargının iş yükü dağılımına baktığımızda işçilik alacakları davalarının görüldüğü

Read more

İş davaları avukatlığı

Bu yazının konusu işçi olarak çalışan avukatlar değil iş davalarını yürüten avukatların mesleki sorunları ile ilgilidir. İşçi avukatlığı yapmak sanılanın

Read more

Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi

4857 sayılı İş yasasının ‘Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi’ başlıklı 22.maddesine göre ‘ İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin

Read more