Gece çalışması fazla mesai ücreti ne kadar ?

Gece çalışması fazla mesai ücreti ne kadar ? Yasalara göre “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken sabah saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir.

Read more

Aracınız arızalandığında Tüketici olarak yasal haklarınızı noter ihtarnamesi ile talep ediniz.

Garantili Aracınız çok geçmeden arızalandı, tuketici olarak yasal haklarınızı noter ihtarnamesi ile talep ediniz. Bunun için araba değişim ihtarnamesi çekmelisiniz

Read more

Davalar hangi aşamalardan geçerek sonuçlandırılır ?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, ilk derece yargılamasını aşamalara ayırmıştır. Bu aşamalar: a) Dilekçelerin karşılıklı verilmesi, b) Ön inceleme, c)

Read more

Çalışma koşulları ağırlaşan işçinin tazminat hakkı

Nitelikli olmayan İşçi gerekçesi olmayan bir görevlendirme yazısı ile 40 km uzaklıktaki başka bir işyerine görevlendirilmişse ve görevlendirme yazısında da

Read more

İşçinin yasal hakları

İşçi ya da özel sektör personelinin çalışırken , işten atıldıktan ya da işi bıraktıktan sonra yasada yer alan pek çok

Read more

İş Hukukunda zamanaşımı kaç yıldır,zamanaşımı definde bulunma zamanı,zamanaşımını kesen nedenler, ıslah dilekçesi ile zamanaşımı ileri sürme

İş hukukunun taraflarından işçi işveren  arasında işçilik alacaklarının zamanaşımına uğrayıp uğramadığı konusunda tartışmalar bulunmaktadır. Yargıtay uygulaması ile bu uyuşmazlıklar çözümlenmektedir.

Read more

Askerlik borçlanması kıdem tazminatı hesabında süreye ilave edilir mi ?

Kıdem tazminatı hesabında süreler hesaplanırken askerlik borçlanması yapan işçinin bu askerlik süresi kıdem süresine eklenecek midir ? Bu sorunun cevabı

Read more

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ TARAFINDAN VERİLEN KARARIN İPTALİ İSTEMİ ile TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARINA KARŞI YAPILAN İTİRAZ ÜZERİNE TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN VERECEĞİ KARARIN KESİNDİR.

İlçe Tüketici Hakem Heyeti kararlarına karşı şirketler ya da tüketiciler Tüketici Mahkemesinde dava açarak itiraz edebilirler.  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması

Read more

İş davaları avukatlığı

Bu yazının konusu işçi olarak çalışan avukatlar değil iş davalarını yürüten avukatların mesleki sorunları ile ilgilidir. İşçi avukatlığı yapmak sanılanın

Read more

İşten haksız yere çıkarılan işçi ne yapmalı ?

İşine son verilen işçinin Anayasa ve yasalardan kaynaklanan işe iade, tazminat gibi bir takım hakları doğmaktadır. Bu haklar yasa tarafından

Read more