Tagged: bakırköy avukat

AV.TEVRAT DURAN 2

Acele kamulaştırma nedir ?

İdarenin, özel mülkiyette bulunan  gayrimenkule kamu yararı ile el koyması için anayasanın 46. maddesi ile 2942 sayılı yasadaki olağan prosedürü uygulaması esastır. Acele kamulaştırma ise olağanüstü hallerde başvurulması gereken bir kamulaştırma yöntemidir. Acele kamulaştırma...

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI 0

Acele Kamulaştırma şartları

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesinde: “3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların...

kamulaştırma avukat 0

İşçinin işyerinde devamsızlık yapması ve tazminat hakkı

İşyerinde işçinin en önemli borcu hizmet görmek, emeğini işyerine işine işverene sunmak buna karşı ücrete hak kazanmaktır. İşçi işyerine gelmezse bu borcu ihlal etmiş olacaktır. Yasa işçinin bazı devamsızlık hallerini tazminatsız çıkarılmaya neden saymaktadır....

Yeni yasa ile 1 Temmuz 2012 sonrası İşçiden ‘ibraname alma dönemi’ kapandı. 0

Yeni yasa ile 1 Temmuz 2012 sonrası İşçiden ‘ibraname alma dönemi’ kapandı.

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098  Türk Borçlar Kanunu genel  alacak borç ilişkisinde olduğu gibi işçi işveren ilişkisinde de köklü yenilikler getirmiştir. Yeniliklerden biri de işçi işveren arasındaki ibraname konusudur.  Artık ibraname imzaladığı halde alacakları...

İşçi ya da işveren dikkat. Haklı olsanız bile bu hakkınızı kullanmak için Altı (6) işgünü süreniz var. 0

İşçi ya da işveren dikkat. Haklı olsanız bile bu hakkınızı kullanmak için Altı (6) işgünü süreniz var.

Haklı nedenle iş ilişkisini ortadan kaldırma hem işçiye hem de işverene tanınmış haktır. İşçi her zaman haklı işveren her zaman haksız değildir. Haklı nedenle fesih hakkı, dürüstlük kuralları gereği iş ilişkisini sürdürmesi kendisinden beklenemeyecek...

İş Kazası Halinde İşçi Veya Mirasçıların Hakları 12

İş Kazası Halinde İşçi Veya Mirasçıların Hakları

Çalışma hayatının aktif işgücü olan işçiler; iş yerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri göz ardı edilerek  kazaya uğramaktadır. 2010 yılı SGK istatistiklerine göre Türkiye’de 100 çalışanın 17’si iş kazası sonucu hayatını kaybediyor. Son...

Maaşın yetersiz olması tazminat hakkı verir mi ? 0

Maaşın yetersiz olması tazminat hakkı verir mi ?

İş hayatında yanlış olarak kullanılan ‘Maaş’ doğrusu ‘ücret’in yetmemesi işçileri sıkıntıya sokmakta. Evinin geçimini sağlamaya yetmeyen işçi, daha yüksek ücretle ve sosyal haklar için mevcut işini bırakmak istemekte. Aynı zamanda; işçi, işyerinden tazminatlarını da...

Size ait olmayan belgedeki sahte imzaya itirazınızı doğru makama yapmalısınız. 0

Size ait olmayan belgedeki sahte imzaya itirazınızı doğru makama yapmalısınız.

Gündelik yaşantınızda ya da iş yaşamınızda size ait olmayan imza sebebiyle borçlu gözükebilirsiniz. İcra Dairesinden bir yazı ya da evinize haciz dahi gelebilir. Bu gibi durumlarda mağdur olmamanız için yasal yollara, yasanın belirlediği makamlara...

Maaşınız asgari ücretten mi gösteriliyor ? 95

Maaşınız asgari ücretten mi gösteriliyor ?

Maaşınız asgari ücretten fazla fakat Maaşınız Sigortaya tam bildirilmiyor mu ? Yasalar bu duruma ne diyor. Mahkeme (1) uygulaması nasıl ? Çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta pirimi ödenmesi amacıyla zaman zaman, iş...

Arızalı otomobil nedeniyle hakkımızı kullanırken 2. el değeri mi 0 km değeri mi istenmelidir ? 0

Arızalı otomobil nedeniyle hakkımızı kullanırken 2. el değeri mi 0 km değeri mi istenmelidir ?

Araçtaki arıza garanti kapsamında ortaya çıkmışsa tüketicinin 0 km yenisiyle değişim talep edebilir. Bu konuda önceki yazılarımızda yasa ve Yargıtay içtihatlarını paylaşmıştık. 0 ( sıfır) km olarak satın alınan araçta ciddi sorunlar ortaya çıktığında...