İş Kazası Halinde İşçi Veya Mirasçıların Hakları

Çalışma hayatının aktif işgücü olan işçiler; iş yerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri göz ardı edilerek  kazaya uğramaktadır. 2010

Read more

Postacının mahkeme/icra tebligatını kapıya yapıştırması yeterli değildir.

Hepimizin bir şekilde noter,mahkeme ya da icra dairesi gibi yargı ve resmi devlet daireleri ile yazışmaları olmaktadır. Bu tür yazışmalar

Read more

Tahkikat duruşmasına davet edilme, hukuki dinlenilme hakkının parçasıdır.

Medeni Hukuk yargılama usulü 1086 sayılı HUMK’a göre yapılmaktayken 6100 sayılı HMK ile köklü değişikliğe gidilmiştir. Yasa değişikliği yargılama şeklinde

Read more

İşe geç gelmeyi alışkanlık haline getiren işçinin işine son verilmesi “geçerli fesh” nedenidir.

İşçinin işine zamanında gelerek çalışması iş görme edimlerinden belki de en önemlisidir. İşine devamlı geç gelen işçinin iş akdine son

Read more

Manevi tazminat ne ceza ne de zenginleşme aracıdır.

Kişilik hakları hukuka aykırı olarak saldırıya uğrayan kimse manevi tazminat ödetilmesini isteyebilir. Bu fiili saldırı olabileceği gibi sözlü veya yazılı

Read more

Kamulaştırma bedel tespiti davası 4 ayda bitirilemezse kamulaştırma bedeline yasal faiz işletilir.

6459 sayılı Yasanın 6. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 8. fıkrasının sonuna <Kamulaştırma bedelinin tespiti için açılan

Read more

Borçlunun ekonomik ve sosyal statüsüne uygun evi haczedilemez.

Uygulamada “Meskeniyet iddiası” adı verilen yöntemle borçluya haczedilmiş evin üzerindeki haczi kaldırabilme imkanı tanınmıştır. İİK’nun 82/12. maddesi gereğince, borçlunun <haline münasip>

Read more

Av.Tevrat DURAN / Adli yardım; mahkeme harç ve masraflarından muaf tutulma isteği

Adli yardım, fakir bir kişinin davanın gerektirdiği ve ülkemiz şartlarında oldukça kabarık miktara ulaşan yargı harç ve masraflarını karşılayamaması halinde

Read more
Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.123