İşçinin ücreti takas mahsup yapılamaz ücretten kesme cezası sınırı

İşçinin ücreti takas mahsup yapılamaz ücretten kesme cezası sınırı İşçinin ücreti belli hallerde yasa ile koruma altına alınmıştır. Örneğin İşçilerin ücretlerinin

Read more

Emeklilik için sadece yaşının dolmasını bekleyen işçinin kıdem tazminatı

4857 sayılı İş Kanunu’nun 120. maddesi uyarınca yürürlüğüne devam olunan mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinin 5. bent hükmüne

Read more

Tahkikat duruşmasına davet edilme, hukuki dinlenilme hakkının parçasıdır.

Medeni Hukuk yargılama usulü 1086 sayılı HUMK’a göre yapılmaktayken 6100 sayılı HMK ile köklü değişikliğe gidilmiştir. Yasa değişikliği yargılama şeklinde

Read more

Mirastan mal kaçırma “ticari taksi,dolmuş,otobüsün satılması”

Gündelik yaşantımızda “mirastan mal kaçırma” olarak duyduğumuz olaylar arsa,ev,işyeri gibi gayrimenkullerde olmaktadır. Fakat mirastan mal kaçırmanın konusu bunlarla sınırlı değildir.

Read more

Yargıtay Hukuk Daireleri’nin ihtiyati tedbire ilişkin kararların temyizindeki farklı kararları hukuk güvenliğini bozmaktadır.

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK. İle yürürlükten kaldırılan 1086 sayılı HUMK.nun 101. ve takip eden maddelerindeki düzenlemelerde ihtiyati

Read more

Haksız yere tutuklanarak cezaevinde girenler devletten “haksız tutuklama tazminatı” alabilmektedir.

İşlenen bir suçun  Savcılık ya da Mahkeme aşamasında takibi sırasında yasaya aykırı şekilde yakalanan,tutuklanan ya da tutukluluğunun devamına karar verilenler

Read more

6487 sayılı yasanın 21 ve 22. Maddesiyle ilgili Türkiye Barolar Birliği’ne sunduğum rapor

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NA KONU​: 6487 sayılı yasanın 21 ve 22. maddesinin anayasaya aykırılık sorunu ile ilgili ​hukuki çalışma

Read more

Türkiye Barolar Birliği 6487 sayılı yasanın 21. ve 22.maddelerinin Anayasa Mahkemesi’nde iptali için çalışma yürütmektedir.

    Türkiye Barolar Birliği “Kamulaştırmasız El atma” ile ilgili “Kanunun geriye Yürümezliği” ilkesini hiçe sayan skandal nitelikteki düzenlemeler içeren

Read more