Şufa/önalım hakkından feragat/vazgeçme sözleşmesi

  • ŞUFA sözleşmesi avukat tevratŞufa Hakkı diğer adı ile ön alım hakkı müşterek hisseli tapularda hissedara tanınan öncelikli satın alma hakkıdır.  Şöyle ki, hissedarlardan biri hissesini satmak istediği takdirde diğer paydaş hissedarın yani ortağın öncelikli olarak o hisseyi satın alma hakkı vardır. Bu yasanın tanıdığı bir haktır. Ön alım hakkı ancak satış yapıldıktan sonra kullanılabilir. Konu 4721 sayılı TMK 732 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.
  • Örneğin 2.000 metrekarelik bir arsanın 1/2 hissesi ALİ Beye 1/2 hissesi Hasan Beye ait olsun. Hasan Bey hissesini 2.000.000 TL’ye (ikimilyon TL) Fatma Hanıma tapuda 02.02.2013 tarihinde satmış olsun. BU satıştan haberdar olmayan Ali Bey, Fatma Hanıma 02.02.2015’e kadar şufa davası açarak bu 2.000.000 TL ve alıcının ödediği tapu masraflarını mahkemeye depo ederse hakim Fatma Hanımın satın aldığı hisseyi iptal ederek Ali Bey(davacı) adına tapuda tesciline şeklinde karar verecektir.
  • Bu noktada hem alıcı hem de satıcı yine bu satıştan sonradan haberdar olan diğer hissedarın spesifik hukuki prosedür hakkında hukuki danışmanlık alması sürprizlerle karşılaşmamaları için lehlerinedir.
  • Av.Tevrat DURAN, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur.
    Av.Tevrat DURAN, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur.

    Şufa hakkından vazgeçmek mümkündür böyle bir sözleşme yapılırsa taşınmazı alan kişi dava  riski ile karşılaşmayacaktır. Feragat ya tapuda ya da sadece o satış için adi yazılı şekilde yani A 4 kağıdı üzerinde yapılabilir. Sözleşme ile alıcı bu riskten kurtulacak sözleşmeyi imzalayan hissedar önalım davası açamayacaktır. Sadece bir satışa yönelik olarak tanzim edilen sözleşmenin noterde yapılmasına da gerek yoktur. Avukatınızdan  sözleşme düzenlenmesi için hukuki destek alabilirsiniz. Hisseli yer satın alırken karşılaşabileceğiniz ticari risklerin yanısıra hukuki riskleri de analiz etmeniz ve buna göre riskleri minimize etmeniz basiretli bir yurttaş/işadamı için en uygun yol olacaktır. Bu kapsamda sözleşme imzalamanız lehinizedir. 10.6.2016

  • AV. TEVRAT DURAN 

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir