Size ait olmayan belgedeki sahte imzaya itirazınızı doğru makama yapmalısınız.

Gündelik yaşantınızda ya da iş yaşamınızda size ait olmayan imza sebebiyle borçlu gözükebilirsiniz. İcra Dairesinden bir yazı ya da evinize haciz dahi gelebilir. Bu gibi durumlarda mağdur olmamanız için yasal yollara, yasanın belirlediği makamlara yasada öngörülen sürede başvurmalısınız.

Örneğin size ait olmayan adi belgedeki imza size ait değilse ve İcra Dairesinden yazı ile gelmişse Cumhuriyet Savcılığı’nın yolunu tutmanız ya da İcra Mahkemesinde dava açmanız yeterli olmayacak ve evinize, banka hesabınıza,aracınıza,gayrimenkullerinize hacizler gelmesi içten değildir. Üzücü durumlarla karşılaşmanız büyük ihtimal dahilindedir. Dava açmanız her durumda çözüm olmayacak hatta sizi mağdur edebilecektir.

Yargıtay, önüne gelen bir davada (1) alacaklı tarafından senede dayanan alacağın tahsili için genel haciz yolu ile ilamsız icra takibine başlamış , icra müdürlüğünce borçluya örnek 7 no’lu ödeme emri 08.02.2011 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Takibin şekline göre İİK’nun 62. maddesi uyarınca her türlü itirazın icra dairesine bildirilmesi zorunludur. Borçlunun borca ve imzaya itirazını da 7 gün içinde icra dairesine bildirmesi gerekli olup, icra dairesi yerine icra mahkemesine dava açması hukuki bir sonuç doğurmaz.

Bu halde  borçlunun sahte atılmış  imzasına itiraz şeklindeki Davasının reddi gerekir. BU HALDE HAKLI OLAN KİŞİ DAVASINI KAYBEDEREK MAĞDUR OLMUŞ OLACAKTIR.

Bu gibi durumlara meydan vermemek için yasal danışmanınız adliye memurları, arzuhalciler ya da komşularınız değil avukat olmalıdır. Saygılarımla

21.04.2014

AV. TEVRAT DURAN

0553 254 84 31

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir