Adalet herkese hakkını vermektir! Avukat Tevrat Duran

İşçilerin işyerindeki yemek mola süresi kaç dakika 2

İstinaf Mahkemesinin temyiz edilemeyen kararları ?

İstinaf Mahkemesinin temyiz edilemeyen kararları ? 6100 sayılı HMK 362.maddesinde yazılıdır. Buna göre Miktar veya değeri kırk bin Türk Lirasını (bu tutar dahil) geçmeyen davalara ilişkin kararlar aleyhine temyiz yoluna gidilemez. Böylece mahkeme kararı, maddi...

Arsa Ofisi’nin istimlak ettiği yerlerin parası 40 yıl da geçse alınabilmektedir. 0

Arsa Ofisi’nin istimlak ettiği yerlerin parası 40 yıl da geçse alınabilmektedir.

Arsa Ofisi’nin istimlak ettiği yerlerin parası 40 yıl da geçse alınabilmektedir. Arsa Ofisi’nin istimlak ettiği yerlerin parasını almayan, tebligat yapılmayanlar hakkını 40 yıl geçse de alabilir.