Adalet herkese hakkını vermektir! Avukat Tevrat Duran

işçi hakları 1

Kamulaştırmasız el atma davalarında tebligatın hukuki değeri

 Tamamlanmış bir kamulaştırma işlemi olmaksızın yani ortada yarım kalmış istimlak varsa ; idarece taşınmaza fiilen el konulmuşsa taşınmaz sahibi ya da mirasçılarının tazminat talebinde bulunma hakkı vardır. Bu tür davalara kamulaştırmasız el atılan taşınmaz...

MAAŞ ALACAĞI DAVASI 0

Yeni 6098 sayılı yasaya göre ‘kira tespit’ davası

–Kira kontratında artış oranı belirli olduğu halde aradan geçen zaman zarfında artık sözleşmesel artışlar gerçek rayiç kira bedelini yansıtmayabilir mal sahibinin kiraya vermekten beklediği amaç tatmin eici olmayabilir. Bu halde kiraya veren yeni dönemde...

işçi hakları 2

Mirastan mal kaçırma davalarında zamanaşımı süresi

Dede,nine,anne,baba,kardeşin vefatı halinde miras hakkı tanınan kişiler Türk Medeni Kanunu’nda sayılmıştır. Mirasçılık belgesi ya da eski deyişle veraset ilamı alınarak miras hakkı olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bu belge Sulh Hukuk Mahkemesinden ya da noterden alınabilmektedir....

İşçinin 4857 sayılı İş Yasası’ndan doğan derhal fesih (işi bırakma-istifa) hakkı 2

İşçinin 4857 sayılı İş Yasası’ndan doğan derhal fesih (işi bırakma-istifa) hakkı

İşçinin 4857 sayılı İş Yasası’ndan doğan derhal fesih (işi bırakma-istifa) hakkı belli şartlara bağlanmıştır. Bunlardan bazıları şu şekildedir. İşçi askere gitmek için işini bırakırsa Evlenen bayan nikahtan sonraki 1 yıl içinde işi bırakırsa Emekli...

Resmi tebligat önce bilinen adrese gönderilmeli,bila tebliğ dönerse MERNİS adresine gönderilmelidir. 0

Resmi tebligat önce bilinen adrese gönderilmeli,bila tebliğ dönerse MERNİS adresine gönderilmelidir.

Mahkemelerce,icra dairelerince,vergi dairelerince vatandaşlara bildirimler asıl olarak ptt aracılığıyla yazılı olarak gönderilmektedir. Bu tebligat ile süreler başlamaktadır. O nedenle tebligata çok ama çok önemli sonuçlar bağlanmıştır. Tebligatları almanız ve gereğini yapmanız gerekir. Bazen tebligatlardan...

Sigortasız çalıştırılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi? 0

Sigortasız çalıştırılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Sigortasız çalıştırılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatı, işçiler için oldukça önemli bir alacak türüdür. Onu bu kadar önemli yapan ise, çoğu zaman yüksek rakamlar tutan miktarı ve işçi için âdeta bir emeklilik...

Kamulaştırma bedelinin mahkemeye yatırılması için idareye 15 gün süre verilir. 2

Kamulaştırma bedelinin mahkemeye yatırılması için idareye 15 gün süre verilir.

Kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktarın mahkemece yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için bakanlık,karayolları,belediye gibi idarelere 15 (on beş) gün süre verilir. Gereken hallerde bu süre...