Oy hakkınıza sahip çıkın. Oy; Türk vatandaşlarının görevden ziyade “vatandaşlık hakkı”dır.

1982 Anayasasının “II. Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları” başlıklı 67. maddesine göre

 • “Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.
 • (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 26.07.1995 RG NO: 22355 KANUN NO: 4121/5) (KOD 2)
 • Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. Ancak, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla kanun, uygulanabilir tedbirleri belirler.
 • (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 26.07.1995 RG NO: 22355 KANUN NO: 4121/5) (KOD 2) (KOD 1)
 • Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir.
 • Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir.
 • (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 26.07.1995 RG NO: 22355 KANUN NO: 4121/5) (KOD 2)
 • Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, (EKLENMİŞ İBARE RGT: 17.10.2001 RG NO: 24556 KANUN NO: 4709/24) taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde (DEĞİŞİK İBARE RGT: 17.10.2001 RG NO: 24556 KANUN NO: 4709/24) (KOD 3) oy kullanılması ve oyların sayım ve dökümünde seçim emniyeti açısından alınması gerekli tedbirler Yüksek Seçim Kurulu tarafından tespit edilir ve görevli hakimin yerinde yönetim ve denetimi altında yapılır.
 • (EKLENMİŞ FIKRA RGT: 26.07.1995 RG NO: 22355 KANUN NO: 4121/5)
 • Seçim kanunları, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir.
 • (EKLENMİŞ FIKRA RGT: 17.10.2001 RG NO: 24556 KANUN NO: 4709/24)Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz.

 

İstabul’da seçmenler 08:00-17:00 arası oylarını kullanabileceklerdir.  Hilesiz hurdasız, seçmen iradesinin sandığa doğru ve sağlıklı olarak yansıdığı bir seçim diliyoruz.

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir