Noter ihtarnamesi nedir, ihtarnamede neler olmalı ?

Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya ihbarname denir. (Noterlik Kanunu Yönetmeliği m. 98) Kanuni istisnalar saklı olmak üzere ihtarname noter yoluyla olacağı gibi mektup,faks, mail,telgraf gibi araçlarla da gönderilebilir. Ispat yönünden kolaylık sağlaması bakımından noter tercih edilmektedir.

Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek, noterlerin genel olarak yapacakları işler arasında sayılmaktadır (1512 S. K. m. 60, Noterlik Kanunu Yönetmeliği m. 7)

Her türlü hukuki işlemlere ait ihtarname ve ihbarname:

1. İstemde bulunan ve diğer tarafın ad ve soyadları ile açık adreslerini,

2. İhtar ve ihbar konusunu,

3. İstemde bulunanın imzasını,

4. Tebliğ şerhini, noterin imza ve mührünü ve tarihi (Yazı ve rakam ile) kapsar (1512 S. K. m. 106).

 İhtarname ve ihbarnameler ilgili tarafından yazılıp tebliğ için notere getirebileceği gibi, notere de yazdırılabilir (1512 S. K. m. 106). Tercihen ihtarnameyi konuya hakim bir avukatın kaleme alması, yazmasıdır.

İhtarname veya ihbarname işlemleri Noterlik Kanunu’nda öngörülen şekil ve şartlara göre yapılır (Noterlik Kanunu Yönetmeliği m. 98)

İhtarname ücreti sayfa, paragraf, ek sayısına göre değişir.

İhtarnamede kısa, açık ve net bir şekilde talebinizin ne olduğu, talebinizin maddi (kronolojik olay örgüsü) ve yasal gerekçelerine yer vermelisiniz. Kırk ölçüp bir biçmeniz bu aşamada dikkate almanız gereken noktalardan. Uyuşmazlığın hukuka intikali halinde eksik veya yanlış düzenlemiş bir ihtarname yasal şartları taşımadığından aleyhinize olabileceğini gözardı etmeyiniz. (Örneğin iş akdini haklı fesheden işçinin noter ihtarnamesinde ‘ istifa ettim‘ yazması gibi)

Bu nedenle ihtarname çekmeden önce bulunduğunuz ildeki bir avukat meslektaşın kapısını çalmanızda fayda vardır. 03.07.2014

Av.Tevrat DURAN

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

2 thoughts on “Noter ihtarnamesi nedir, ihtarnamede neler olmalı ?

 • 22 Mayıs 2015 at 09:13
  Permalink

  Merhaba Avukat Bey,
  1999 yılı Şubat ayından bugüne (22.05.2015) çalışmakta olduğum işyerimiz, özellikle son birkaç yıldır maaşlarımızı düzensiz ödemektedir. Örneğin, en son maaşlarımızı (SGK da gösterilen kısmını) Mayıs ayının 21 inde (20 si değil !) banka hesaplarına yatırmıştır. Kalan farkları ise halen ödememiştir. Ayrıca işyerinin hijyen ve sıhhi fiziksel koşulları oldukça kötüdür.
  Ben, 2006 yılının 15 Eylülünde bu işyerinden emekli oldum. Ancak, 1999 – 2006 arasında SGK ya gösterilen yasal maaaşım aldığımdan düşük olduğundan bağlanan emekli maaşım da olması gerekenin oldukça altındadır. İşyerinde en yüksek ücreti almama rağmen emekli aylığım yaklaşık olarak 1375 TL dir. Böylece 9 seneye yakın bir süre emekli aylığının düşüklüğü nedeniyle mağdur olduğum gibi, bundan sonra yaşam boyu alacağım emekli aylıklarım da düşük olacaktır.
  Sorularım şöyledir ;
  1- Henüz 10 yıl dolmadığından bu konuda sonuç alabileceğim bir dava açılabilir mi ?
  2- Halen çalışmakta olduğum bu işyerinden maaşların düzensiz ve geç ödenmesini, işyerinin sıhhı fiziki olumsuz koşullarını sebep göstererek noter kanalıyla ihtarname çekip hemen ayrılsam tazminat hakkım olur mu ?
  Cevabınız için teşekkür eder, saygılar sunarım.

  Reply
  • 25 Mayıs 2015 at 17:07
   Permalink

   Hukuki yardım kapsamında destek alınız.

   Reply

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir