‘Ne iş olursa yaparım’ ya da ‘maaşını veriyorum ne iş verirsem yapacaksın’ anlayışının hukukta yeri yok

Özel sektörde işçinin ücreti, sosyal hakları işçi ile işveren arasında karşılıklı görüşme ile belirlenir. İşçinin kadro sınıflandırması içinde öncelikle yapacağı işin işveren tarafından belirlenmesi asıldır. Bu kapsamda önce iş tanımlaması yapılır işin kapsamına nelerin girdiği iş sözleşmesi ve ekinde yer alan personel yönetmeliğinde  yazılır sonra bu işe uygun personel,işçi seçimi yapılır. İşçinin diplomasına, sertifika ve bu işteki deneyimine bakılır. Kadro türü insan kaynakları yönetiminde personelin ‘uzmanlaşması’ aranır. Bu anlamda ne iş olursa yaparım ya da ‘maaşını veriyorum ne iş verirsem yapacaksın’ anlayışı çağdaş hukukta ve insan kaynakları yönetiminde yer almaz.

Buna göre işçinin yaptığı işin dışında iş ile ilgisiz tanımlanmamış iş yapması istenemez. Buna dayanarak İşçinin aldığı ücret düşürülemez. İş departmanı kapandığı için tazminatsız işten çıkarılamaz. İş hukukunda ‘Maaşını veriyorum ne iş verirsem yapacaksın‘ anlayışına yer yoktur. Bütün bu örnekleri 4857 sayılı yasada düzenlenmiş olan ‘ işyerinde çalışma şartlarında esaslı değişiklik‘ kapsamında ele almak mümkündür.

İşçinin işinde esaslı değişiklik kapsamında Yargıtay, işçinin 6 günlük yazılı onayının alınması gerektiğini aksi halde bu iş değişikliğini işçinin kabul etmediği sonucuna varmaktadır.

Konunun  yasal dayanağı olan 4857 sayılı Kanun’un 22. maddesine göre

<işveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir>

Sonuç olarak işçinin yasada yer alan hakkını araması insan onuru ve hukuki menfaati gereğidir. 29.4.2015

AV. TEVRAT DURAN,İstanbul

0553 254 81 34 (Randevu için)

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

2 thoughts on “‘Ne iş olursa yaparım’ ya da ‘maaşını veriyorum ne iş verirsem yapacaksın’ anlayışının hukukta yeri yok

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir