Mirastan mal kaçırma muris muvazası davaları

  • Av.Tevrat Duran 
  • Mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla diğer mirasçısına tapudan devir yapmak belli şartlar altında iptal edilmektedir. Bu tür davaların davacısı ve davalısı kendi haklarını mahkemede hukuka uygun olarak ve süresinde ileri sürmelidir. Uygulamada bir çocuk lehine anne baba tapudan satış yapmakta diğer çocuklarını mirastan bu şekilde mahrum etmektedir.
  • Şüphesiz anne ya da baba kendi kazancı ile elde ettiği taşınmazları dilediği gibi devir hakkına sahiptir fakat yasanın aradığı usullere göre işlem yapmadıklarından vefatları sonrasında işlemler iptal edilebilmektedir.
  • Bu tür davalar devir yapan kişi hayatta iken açılamamaktadır.
  • Hileli yollarla devir yapılarak kanun tersinden dolanılarak mirasçıları zarara uğratılmak istenmetedir. Örneğin baba, taşınmazını herhangibir kişiye ismi Ahmet Beye tapudan satış suretiyle temlik yapmakta Ahmet de  bir süre sonra taşınmazı babanın oğluna satarak devretmektedir. Aslında ise yapılan tüm bu temliklerin hiçbir karşılığı bedeli yoktur amaç  mirasçılardan mal kaçırmadır  ve muvazaalıdır.
  • Bu halde hakkı ihlal edilen diğer mirsçılar davalı adına tescil edilen pay bakımından miras payı oranında tapu iptali ve tescil isteğinde bulunabilir dava açabilirler.14.4.2016
  • AV. TEVRAT DURAN,İstanbul Halkalı

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir