Mirastan mal kaçırma davalarında zamanaşımı süresi

 • Dede,nine,anne,baba,kardeşin vefatı halinde miras hakkı tanınan kişiler Türk Medeni Kanunu’nda sayılmıştır. Mirasçılık belgesi ya da eski deyişle veraset ilamı alınarak miras hakkı olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bu belge Sulh Hukuk Mahkemesinden ya da noterden alınabilmektedir.
 • Veraset ilamına göre miras hissesi ölen kişinin mirası kanunda sayılan kişiler arasında paylaştırılacaktır. Fakat kişi ölmeden önce malını mirasçılarından birine satmış gibi göstererek diğer mirasçılarını mahrum etmektedir. 
 • Mirasın ya da hayatta iken malların nasıl ve kimler arasında paylaştırılacağı Genellikle mirasta baba soyu hakimiyet ve üstünlüğü göze çarpmaktadır.
 • Kızların ya da  oğulların yasaca tanınmış miras haklarını almasına engel olacak şekilde yapılan tapu temlikleri <muris muvazaası> olarak tanımlanmaktadır.
 • Söz konusu muvazaada miras bırakan gerçekten sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazını devretmek istemektedir. Ancak mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak için esas amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını, tapuda yaptığı resmi sözleşmede iradesini satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi doğrultusunda açıklamak suretiyle devretmektedir.
 • Bu durumda, yerleşmiş Yargıtay İçtihatlarında ve 1.4.1974 tarih 1/2 sayılı İnançları Birleştirme Kararında açıklandığı üzere görünürdeki sözleşme tarafların gerçek iradelerine uymadığından, gizli bağış sözleşmesi de Medeni Kanunun 706, Borçlar Kanunun 237 ve Tapu Kanunun 26. maddelerinde öngörülen şekil koşullarından yoksun bulunduğundan, saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı çiğnenen tüm mirasçıların dava açarak resmi sözleşmenin muvazaa nedeni ile geçersizliğinin tespitini ve buna dayanılarak oluşturulan tapu kaydının iptalini isteyebilirler.
 • Bu tür davalar miras davaları olduğundan kişi hayatta iken malını oğlu kızı adına yapsa bile temlik eden hayatta ise bu dava açılamayacaktır.

Mirasbırakan kişi mirastan mal kaçırmak için yaptığı satış, zamanaşımı engeliyle karşılaşmadan dava açılarak iptal edilecek ve mirastan mahrum bırakılan kişi dava açarak hakkına kavuşabilecektir. Örneğin baba 2000 yılında tapuyu büyük oğluna vermiş olsun 2015 te de vefat etmiş olsun. Hakkı çiğnenen mirasçı davasını 2016 da açabilecektir. Bu davayı kazanması için yasanın aradığı şartların varlığı şarttır. Konu ile ilgili olarak yazımı okumak için tıklayınız.

AV. TEVRAT DURAN,İstanbul,Halkalı

İstanbul Barosu 24851

 

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

2 thoughts on “Mirastan mal kaçırma davalarında zamanaşımı süresi

 • 13 Haziran 2017 at 00:25
  Permalink

  Öncelikle slm babam yeni öldü ve köyde dedemden kalan yerlerin kadostra geçerken 2000 2003 gibi amcalarım babamın yerlerini de üzerlerine geçirmişler babam o yıllarda hastanede yatıyormuş dava açsak dedemden kalan yerleri geri alma şansımız var mı. Teşekkürler

  Reply

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir