Kurban Bayramı tatili kaç gün, tatilde çalışma var mı ?

8.7.2014 tarihli yayın
8.7.2014 tarihli yayın

Kurban Bayram tatili kaç gündür ?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’ da hangi günlerin ulusal bayram ve genel tatil günü olduğu tek tek sayılmıştır. Buna göre,Kurban Bayramının genel tatil günü (dini bayram) olduğu ve arefe günü saat 13.00′ ten itibaren 4,5 gün olduğu açıkça belirtilmiştir.

Yasa maddesi şu şekildedir. ”MADDE 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü (EKLENMİŞ İBARE RGT: 27.04.2009 RG NO: 27212 KANUN NO: 5892/1) ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.

B) Dini bayramlar şunlardır:

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 4,5 gündür.’

 İşçiler için hangi günler tatildir ?

4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesinde, Kanunun kapsamındaki işyerleri bakımından, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışma karşılığı olmaksızın o günün ücretinin ödeneceği, tatil yapılmayarak çalışıldığında ise, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücretin ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde ise, resmi ve dini bayram günleriyle yılbaşı gününün genel tatil günleri olduğu açıklanmıştır.

Buna göre; genel tatil günleri, 1 Ocak, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos günleri ile Arife günü saat 13.00’da başlanan üçbuçuk günlük Ramazan Bayramı ve Arife günü saat 13.00’de başlayan dörtbuçuk günlük Kurban Bayramı günlerinden oluşur. Ulusal bayram günü 28 Ekim saat 13.00 ten itibaren başlayan 29 Ekim günü de devam eden birbuçuk gündür. 2429 sayılı Yasanın, 5892 sayılı Yasayla değişik 2 nci maddesi uyarınca da, 1 Mayıs genel tatil günüdür. İşçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışıp çalışmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesiyle kararlaştırabilir.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını iddia eden işçi, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda yer alan bayram ve genel tatil ücreti ödemesinin yapıldığı varsayılır. Bordroda ilgili bölümünün boş olması ya da bordronun imza taşımaması halinde işçi, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını her türlü delille ispat edebilir.

Ulusal bayram ve genel tatillerde çalışıldığının ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları, yazılı delil niteliğindedir. Ancak, sözü edilen çalışmanın bu tür yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda, tarafların dinletmiş oldukları tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bununla birlikte, işyerinde çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemez.

Kurban Bayramında çalışma halinde ödenecek ücret nedir ?

4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesinde, Kanunun kapsamındaki işyerleri bakımından, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışma karşılığı olmaksızın o günün ücretinin ödeneceği, tatil yapılmayarak çalışıldığında ise, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücretin ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde ise, resmi ve dini bayram günleriyle yılbaşı gününün genel tatil günleri olduğu açıklanmıştır.

Buna göre; Arife günü saat 13.00’de başlayan dörtbuçuk günlük Kurban Bayramı tatildir.

Kurban Bayramında çalışan işçi aylık ücretine ilaveten çalıştığı gününü ücretini ayrıca alacaktır. Aksi halde işçi için iş akdini sona erdirme ve diğer koşullar da varsa kıdem tazminatına hak kazandırır.

 İşveren talep ederse Kurban Bayramı çalışmak zorunlu mu ?

 Bu sorunun yanıtı iş sözleşmesine aranmalıdır. İşçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışıp çalışmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesiyle kararlaştırabilir. İşgünü, işçi bakımından çalışılması gereken gün olarak anlaşılmalıdır. İş sözleşmesinde, genel tatil günlerinde çalışılacağına dair bir kural mevcutsa, bu taktirde söz konusu günlerde çalışılmaması da işverene haklı fesih imkanı tanır. (T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2011/9842 Karar: 2013/13792 Yazılı iş sözleşmesi yoksa ya da iş sözleşmesinde yazılı madde yoksa Kurban-Ramazan ya da diğer tatillerde çalışmak işçinin isteğine kalmıştır’

Bu vesile ile Kurban Bayramınızı kutlar,  kestiğiniz kurbanlarınızın kabul olmasını Allah Teala’dan niyaz ederim. 01.10.2014

AV.TEVRAT DURAN

 

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir