Konut teslimlerinde 30 gün içinde varsa kusurlar inşaat şirketine bildirilmelidir.

Maketten konut alımlarında maketteki niteliklere uygun olarak konutların imal edilmediği bir gerçektir. Yüksek beklentilerle, yüksek bedeller ödenerek satın alınan daireler hayal kırıklığı yaratmaktadır. Bu gibi hallerde daire sahibi konutu teslim alır almaz muayene ederek kusurlarını teslim tutanağına yazdırmalıdır. Bu muayeneyi sonra yapması halinde noter ihtarnamesi ile kusurları yüklenici şirkete bildirmelidir. Aksi halde açık yani gözle görülür ayıpları ile konutu teslim almış, kabul etmiş sayılır hak talep edemez.

Eski 4077 sayılı Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre; tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde açık ayıpları satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da gizli ayıpların ne kadar sürede satıcıya ihbar edileceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Öyle olunca, 4077 sayılı TKHK’nun 30. maddesi gereğince, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümlere göre uyuşmazlığın çözümü gerekli olduğundan, Borçlar Kanunu’nun bu konudaki 198. maddesi (6098 Sayılı B.K.’nun 223. maddesi) uygulanacaktır. Anılan maddeye göre, alıcı, teslim aldığı malı işlerin olağan akışına göre, imkân bulunur bulunmaz gözden geçirmek ve satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp gördüğü zaman bunu satıcıya derhal (uygun süre içinde) ihbar etmekle yükümlüdür. Bunu ihmal ettiği takdirde, satılanı kabul etmiş sayılır. Ancak, satılanda olağan bir gözden geçirme ile meydana çıkarılamayacak bir ayıp bulunması halinde, bu ayıp sonradan meydana çıkarsa, bu durumu da hemen satıcıya bildirmediği takdirde yine satılanı bu ayıp ile birlikte kabul etmiş sayılır. Borçlar Kanunu’nun 198. maddesinde(6098 Sayılı B.K.’nun 223. maddesi) öngörülen süre içinde ihbar edilmeyen ayıplar için dava açılamaz.

Konutta gizli ayıp yani sonradan ortaya çıkan arıza varsa daire sahibi derhal ihtarname ile inşat şirketine bildirmelidir. Tüketicinin gizli ayıp nedeniyle 4077 Sayılı TKHK’nun 4. maddesinde düzenlenen seçimlik haklarını kullanabilmesi için gizli ayıbın derhal davalı tarafa ihbar edilmiş olması gerekir. Aksi takdirde daire sahibi taşınmazı bu ayıpla birlikte kabul edilmiş sayılır. 10.09.2014

AV.TEVRAT DURAN

0553 254 81 34 (İSTANBUL)

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir