Kişisel verileri, bilgileri hukuka aykırı olarak ele geçiren, yayan kişiye karşı şikayet hakkı

Kişisel verilerin başkası tarafından ele geçirilmesi, yayması,başkasına vermesi TCK 136.  maddesine göre suçtur ve cezası 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıdır. 

Kişisel veri kavramında Yargıtay 12.Ceza Dairesi Esas: 2016/2472 Karar: 2016/4849 Karar Tarihi: 23.03.2016′ Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun maddi konusunu oluşturan “kişisel veri” kavramından, kişinin, yetkisiz üçüncü kişilerin bilgisine sunmadığı, istediğinde başka kişilere açıklayarak ancak sınırlı bir çevre ile paylaştığı nüfus bilgileri (T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı gibi), adli sicil kaydı, yerleşim yeri, eğitim durumu, mesleği, banka hesap bilgileri, telefon numarası, elektronik posta adresi, kan grubu, medeni hali, parmak izi, DNA’sı, saç, tükürük, tırnak gibi biyolojik örnekleri, cinsel ve ahlaki eğilimi, sağlık bilgileri, etnik kökeni, siyasi, felsefi ve dini görüşü, sendikal bağlantıları gibi kişinin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan, kişiyi toplumda yer alan diğer bireylerden ayıran ve onun niteliklerini ortaya koymaya elverişli, gerçek kişiye ait her türlü bilginin anlaşılması gerekir’ diyerek açıklık getirmiştir. 

Konu ile ilgili yasal düzenleme şu şekildedir. 
Kanun No: 5237
Türk Ceza Kanunu (TCK)

Kabul Tarihi: 26.09.2004
R.G. Tarihi: 12.10.2004
R.G. No: 25611

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme (YÜR. TAR.: 01.06.2005)

MADDE 136 – (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, (DEĞİŞİK İBARE RGT: 06.03.2014 RG NO: 28933 MÜKERRER KANUN NO: 6526/4) (KOD 1) iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

GSM hat numarası,TC Kimlik numarası,anne kızlık soyadı, kendisine ait daire ve işyeri bilgileri,adresi,kart bilgileri, iban bilgileri,vs gibi kişisel bilgileri başkaları tarafından ele geçirilen kişilerin delileriyle birlikte Cumhuriyet Savcılığı’na şikayet dilekçesi vererek cezai süreci başlatabileceklerdir. 8.6.2016

AV. TEVRAT DURAN,İstanbul

 

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir