Kamulaştırmasız el atma davalarında tebligatın hukuki değeri

 •  Tamamlanmış bir kamulaştırma işlemi olmaksızın yani ortada yarım kalmış istimlak varsa ; idarece taşınmaza fiilen el konulmuşsa taşınmaz sahibi ya da mirasçılarının tazminat talebinde bulunma hakkı vardır.
 • Bu tür davalara kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkin dava olarak bakılır.
 • Bu tür davalarda tapunun iptal edilerek idare adına tescil edilmesi tazminat isteğine engel değildir.
  Kamulaştırma Kanununun 25.maddesi uyarınca hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi bakımından kamulaştırma işlemi mal sahibi açısından usulüne uygun olarak yapılan tebligatla başlar.
 • Tapu malikine usulüne uygun yapılan tebliğe rağmen malik 30 gün içinde dava açmazsa o  malik yönünden kamulaştırma işlemi kesinleştiğindan dava hakkı yoktur.
 • Kendisine usulüne uygun kamulaştırma tebligatı yapılmamış kişi açısından kamulaştırma işlemi başlamayacağından, bu kişilere ait taşınmazın Kamulaştırma Kanununun 16. maddesine istinaden daha önce tescil kararı verilmesi dava açılmasına engel teşkil etmediği gibi, 13.03.2015 gün ve 29294 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 13.11.2014 gün ve 2013/95-2014/176 sayılı kararın 14.09.2015 günü yürürlüğe girmesi ile,6487 sayılı Yasanın 22.maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa eklenen geçici 7.maddesinin iptal edildiği anlaşmakla bu maddenin uygulanması da mümkün değildir.
  O nedenle tapu kaydı iptal edilen mülk sahipleri kendilerine tebligat yapılmamış, istimlak bedelini de almamışlarsa dava açma hakları vardır.
  24.5.2016
  AV. TEVRAT DURAN,İstanbul
 • 0533 631 16 42

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

One thought on “Kamulaştırmasız el atma davalarında tebligatın hukuki değeri

 • 1 Mayıs 2016 at 10:34
  Permalink

  Saygıdeger Avukat bey merhaba, hes inşaası için istimlak edilen bir arazimiz vardı doğuda. hızlı kamulaştırma bedeli adı altında cuzi bir rakam ödendi, (4 nisan 2015 itibarıyla, parsel parsel tarihler ilerledi tabi mayıs vs olarak) borçluyuz durumumuz kötü, ana kamulaştırma bedeli ödenmiyor, yüklenici firma ile temasa geçtik, (parayı onların ödedigi 29 yıllıgına kiraladıkları söylenmişti ) baraj kapakları inşaa edildiği halde, su tutma henuz gercekleşmediği için, yargıtayın bu tür davalardaki ödemelerin 6 ay-1 yıl arasında yapılmasına yönelik kararın kendilerini bağlamadıgını ifade ediyorlar. fiili el atma yok baraj su tutmadı ,kapakları inşa ettiysek ne olmuş diyorlar.insanlar köyden taşınmadı diyorlar. köylü borçlu, nereye başvuracağımızı şaşırdık, ödemeler ziraat bankası kanalıyla yapıldı hızlı kamulaştırma bedellerinin ödenmesine dair açılan davada davacı ilgili ilin maliye hazinesi olarak görünüyor. muhatabımız kim bilmiyoruz , ana paranın ödenmesi için ne yapabiliriz? dilekçe mi versek ihtarneme uygun bir yol mudur? ayrıca aynı mıntıkalardaki yanyana parsellere farklı fiyatlandırma yapılmış,misalen a parseli 17 bin, b parseli 27 bin c parseli 44 bin lira gibi.haksızlık oldugunu düşünüyoruz. Bunun için ne davası açmak lazım? teşekkürler saygılar

  Reply

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir