Kamulaştırma sonrası yapılan yapılar değer biçmede dikkate alınmaz.

T.C. YARGITAY

5.Hukuk Dairesi
Esas: 2014/3218
Karar: 2014/14402
Karar Tarihi: 22.05.2014
TAŞINMAZIN İRTİFAK HAKKI KARŞILIĞININ TAHSİLİ İSTEMİ – TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN YAPININ YAŞI İTİBARİYLE EL ATMA TARİHİNDEN SONRA YAPILDIĞI – İRTİFAK BEDELİNİN TESPİTİNDE NAZARA ALINMAYACAĞI – FAZLA BEDELE HÜKMEDİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Dava, kamulaştırmasız el atılarak enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, irtifak hakkı karşılığının tahsili istemine ilişkindir. Taşınmaz üzerinde bulunan yapının yaşı itibariyle el atma tarihinden sonra yapıldığı anlaşıldığından irtifak bedelinin tespitinde nazara alınmayacağı düşünülmeden fazla bedele hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

(2942 S. K. m. 10, 11)

Dava: Taraflar arasındaki kamulaştırması el atılarak enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, irtifak hakkı karşılığının tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Dava, kamulaştırmasız el atılarak enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, irtifak hakkı karşılığının tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Davaya konu teşkil eden fındık bahçesi niteliğindeki taşınmaza gelir metoduna göre değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;

Taşınmaz üzerinde bulunan yapının yaşı itibariyle el atma tarihinden sonra yapıldığı anlaşıldığından irtifak bedelinin tespitinde nazara alınmayacağı düşünülmeden yazılı şekilde fazla bedele hükmedilmesi,

Doğru görülmemiştir.

Sonuç: Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK.nın 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 22.05.2014 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir