Kamulaştırma şerhi nedir ?

işçi avukatlık bürosu istanbulTapu Sicil Müdürlüğü’ne tapunuzda işlem yapmaya gittiğinizde “kamulaştırma şerhi” konmuşsa anlam vermekte zorlanabilirsiniz. Peki kamulaştırma şerhi nedir, bu şerh tapunuzun elinizden gideceği anlamına mı gelir. İstanbul’da yapılacak 3.köprü , 3. çevreyolu güzergahında yapılacak kamulaştırma için kamulaştırma şerhleri Karayolları Genel Müdürlüğü’nce tapulara konmaya başladı bile. Bu gibi durumda ne yapmalıyız, haklarımız nedir, kısaca cevaplayalım.
  • 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 7. maddesine göre kamulaştırmayı yapacak idare (bu devlet,belediye olabilir) kamulaştırma yapmadan önce bazı işlemler yapar.
  • Kamulaştırmayı yapacak idare, kamulaştırma veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmaz malların veya kaynakların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini gösterir ölçekli planını yapar veya yaptırır; kamulaştırılan taşınmaz malın sahiplerini, tapu kaydı yoksa zilyetlerini ve bunların adreslerini, tapu, vergi ve nüfus kayıtları üzerinden veya ayrıca haricen yaptıracağı araştırma ile belgelere bağlamak suretiyle tespit ettirir.
  • İlgili vergi dairesi idarenin isteği üzerine taşınmaz mal ve kaynakların vergi beyan ve değerlerini, vergi beyanı bulunmadığı hallerde beyan yerine geçecek takdir edilecek değeri en geç bir ay içerisinde verir.
  •  İdare kamulaştırma kararı verdikten sonra kamulaştırmanın tapu siciline şerh verilmesini kamulaştırmaya konu taşınmaz malın kayıtlı bulunduğu tapu idaresine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren malik değiştiği takdirde, mülkiyette veya mülkiyetten gayri ayni haklarda meydana gelecek değişiklikleri tapu idaresi kamulaştırmayı yapan idareye bildirmek zorundadır. (Değişik cümle: 24/04/2001 – 4650/2. md.) İdare tarafından, şerh tarihinden itibaren altı ay içinde 10 uncu maddeye göre kamulaştırma bedelinin tespitiyle idare adına tescili isteğinde bulunulduğuna dair mahkemeden alınacak belge tapu idaresine ibraz edilmediği takdirde, bu şerh tapu idaresince resen sicilden silinir.
  • Yani gayrimenkulünüz üzerinde kamulaştırma şerhi varsa bile satabilir, kiraya verebilir, üzerinde ipotek tesis edebilir,bağışlayabilir vs. haklarınız devam eder. Kamulaştırma şerhi tarihinden itibaren 6 geçmişse ve kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili davası mahkemede henüz açılmamışsa Tapu Sicil Müdürlüğü’ne dilekçe vererek kamulaştırma şerhini kaldırabilirsiniz.
  • Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 29.03.2005 tarihli 2005/2308 -3449 sayılı kararında “Dosyada bulunan kanıt ve belgelere göre, bilirkişi raporuna göre taşınmaza davalı idarece fiilen el atılmadığı anlaşılmıştır. Taşınmazın tapu kaydına kamulaştırma şerhi konulması fiili el atma olarak kabul edilemez. Bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, el atmanın kabulü ile bedele hükmedilmesi doğru görülmemiştir, Hükmün bozulmasına”  denilmiştir. Bu da tek başına kamulaştırma şerhi, gayrimenkulün bedelini idareden almanızı sağlamayacaktır demektir.
  • AV. TEVRAT DURAN,İstanbul İkitelli

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir