Kamulaştırma idari şerhi nedir ?

Kamulaştırma idari şerhi nedir ? Kamulaştırma Kanunu 7. maddesinde kamulaştırma işlemlerini yürütecek idare kamulaştırma işlemi öncesi hazırlık yapacağı işlemler sayılıdır. Bunlardan biri de kamulaştırma idari şerhidir. İdare, tağu sicil müdürlüğü’ne şerh konmasını bildirir ve tapu malikin tapu kaydına kamulaştırma idari şerhini işler.

Kanuna göre şerhin konmasından itibaren 6 ay içinde idarenin kamulaştırma bedelinin tespiti ile tapunun adına tescili davasını açtığını mahkemeden alacağı yazı ile tapuya bildirmesi aksi halde tapunun kendiliğinden bu kamulaştırma idari şerhi kaldıracağı yazılıdır. Uygulamada resen şerhin kaldırıldığına şahit olmadık.

Tapu sahiplerinin dilekçe ile tapuya başvurarak bu şerhin kaldırılmasını talep ettikleri görülmektedir. Uygulamada ise en az 2 yıl olarak kabul edilmektedir. 2942 sayılı yasaya göre Kamulaştırma idari şerhinin kaldırılması için bu şerhin konulması tarihinden itibaren iki yıl içersinde tebligata başlanmamış olması gerekir. 5.Hd 2003/14001 E.

Bu süre içinde kamulaştırma işlemlerine başlanmamış olması halinde kamu yararı artık devam etmemiş sayılmaktadır. Kamulaştırma idari şerhinin terkini davasının Asliye Hukuk Mahkemesinde açılması gerekir. Mahkeme gerekli incelemeler yapmakta yasal şartları gerçekleşmişse Kamulaştırma idari şerhininin kaldırılmasına karar vermektedir. 6.2.2019

Av.Tevrat DURAN

 

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir