Kamulaştırma bedelinin mahkemeye yatırılması için idareye 15 gün süre verilir.

Kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktarın mahkemece yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için bakanlık,karayolları,belediye gibi idarelere 15 (on beş) gün süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere mahkemece uzatılabilir.”

Bu durumda, mahkemece, yukarıda anılan kanun hükmü uyarınca kamulaştırma bedelinin depo edilmesi için idareye on beş günlük süre verilir,  gerekmesi halinde bu sürenin bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Kamulaştırma Kanunu’na aykırı olarak depo bedelinin yatırılması için iki ya da 4 haftalık süre verilemez.

4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi “Tarafların anlaştığı veya tarafların anlaşamaması halinde hakim tarafından kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktarın, peşin ve nakit olarak veya kamulaştırma bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise, ilk taksitin yine peşin ve nakit olarak hak sahibi adına, hak sahibi tespit edilememiş ise ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek üzere 10 uncu maddeye göre mahkemece yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye onbeş gün süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere mahkemece uzatılabilir.” hükmünü içermektedir. Bu durumda, mahkemece, yukarıda anılan kanun hükmü uyarınca kamulaştırma bedelinin depo edilmesi için 15 günlük süre verileceği, gerekmesi halinde bu sürenin bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.

AV.TEVRAT DURAN,İstanbul

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

2 thoughts on “Kamulaştırma bedelinin mahkemeye yatırılması için idareye 15 gün süre verilir.

  • 28 Haziran 2017 at 15:02
    Permalink

    merhablar bizim arsamıza gelindi değeri tespit edildi ağaçlarla beraber gerekli evraklar imzalanıp(bizden istenen belgeler) ve iban bilgileri verildi karayollarına teslim edildi…kaç gün içinde paramazı alabiliriz

    Reply

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir