Kambiyo senetlerinde cirantaya karşı zamanaşımı süresi 1 yıldır

fotograf (6)Reel piyasada nakit yerine geçen kıymetli evraklar kambiyo olarak Türk Ticaret Kanunu’nda ve İcra İflas Yasasında adlandırılmıştır. Kıymetli evraklardan olan halk arasında senet ismi verilen esasında ise bono olarak yasada tanımlanan kıymetli evraklarda cirantaya karşı 1 yıllık zamanaşımı süresi öngörülmüştür. 

Yargıtay vermiş olduğu bir kararında İcra takibinin dayanağı olan bonoda,…….. San.Tic.A.Ş,ciranta sıfatını taşımaktadır. Takip, keşideci, lehtar ve ciranta aleyhinde yapılmaktadır. TTK.nun 661/2. maddesi gereğince hamil tarafından ciranta hakkında bonoya dayalı olarak yapılacak takip, protesto tarihinden itibaren 1 yıllık zamanaşımına tabidir (HGK.2.5.2007 tarih ve 2007/12-230 E kararı).

Somut olayda takibe konu bono 31.1.2008 vadeli olup, 4.2.2008 tarihinde keşideci protesto edilmiştir. Takip, protesto tarihinden itibaren 1 yıllık zamanaşımı süresi geçtikten sonra 1.12.2009 tarihinde başlatıldığından borçlu şirket yönünden zamanaşımının oluştuğu gözetilerek itirazın kabulü gerekirken reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. diyerek zamanaşımı yönünden icra takibini iptal etmiştir.

Kambiyoya dayalı icra takiplerinde bu sürelere dikkat etmenizi salık veririm. Saygılarımla…

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir