İşyerinde mobbing, işçinin istifası için psikolojik baskı yapılması

İşyerinde mobbing, işçinin istifası için psikolojik baskı yapılması

Mobbing, bezdiri ilk defa mevzuatımıza 01.07.2012 tarihinde yayımlanan 6098  sayılı yasanın 417. maddesi ile girmiştir.

İşyerinde mobbing, işçinin istifası için psikolojik baskı yapılması
İşyerinde mobbing, işçinin istifası için psikolojik baskı yapılması

İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür.

  • İşverenin yukarıdaki hükümler dahil, kanuna ve sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle işçinin ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların tazmini, sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabidir.’
  • Mobbingin amacı ve çeşitleri farklı olmakla birlikte ülkemizde ağırlıkla işçinin işi bırakıp gitmesi istenmekte böylece tazminat ve iş güvencesi haklarından yararlanması arzu edilmemektedir. Konuyla ilgili yazımı okumak için tıklayınız.
  • Kanun işverene, işçinin işyeri ortamında kişiliğinin korunmasını, ona saygı durulmasını, duygusal ve fiziksel tacize uğramaması için önlem almasını, sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamasını hedeflemiş, sorumluluk yüklemiştir.
  • İşçinin işten kendisi istifa etsin şeklinde işyerinde genel bir strateji varsa işçi bildirimsiz olarak fesh yoluna gidebilecektir. Yalnız işletmenin bu yönde bir stratejisi olmadığı genellikle yönetici, işveren vekilinin kişiliğinden kaynaklı bir baskı varsa işçi bu durumda üst yönetime başvuru yapması, önlem almasını istemelidir. Bu talebe rağmen çalışma şartları değişmiyorsa işçi yine bildirimsiz fesh ile tazminatını hak ederek işten ayrılabilecek şartları varsa manevi tazminat davası da açabilecektir. 23.12.2016

AV. TEVRAT DURAN,İstanbul

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir