İşverenin kötüniyetli işçilerden korunma yolları

Av.Tevrat DURAN, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur.
Av.Tevrat DURAN, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur.           Atatürk Mah. Güner Sok. Teknikyapı Metropark B 1 Kule Kat:36 Daire:295  İkitelli/ İstanbul               T : 0.212.553 37 93      G :0553 254 81 34 Hafta İçi 09.00 -18.00

 

İşçilerin istihdamı, ücretlerinin belirlenmesi,ödenme şekli,iş sözleşmesinin hazırlanması,imzası, bordro ve özlük dosyası tanzimi,ikale ve ibraname imzası vs gibi pek çok husus işçi işveren uyuşmazlıklarında konu başlıklarındandır.

Hukuka, yasalara, ahlak ve iyiniyetle işini yaptığı halde kötüniyetli işçilerin verdiği zararlardan işverenin korunması gerekir. Bunun pekçok yolu vardır. En iyi korunma yönetimi İnsan Kaynakları biriminin organizasyonunda kalifiye personelin istihdamı ve hukuk birimi ile problem takibinin yapılmasıdır.

Devamsızlık halinde zamanında ve usulüne uygun tutanak düzenlenmesi imza altına alınması; gerektiğinde ihtarname keşidesi hayati anlamda önleyici hukuk işlemleridir.

Yıllık izinlerini düzenli kullanan işçinin dava açarak yıllık izin ücretinin ödenmediği gerekçesiyle açacağı davada elinde imzalı izin belgesi defteri olmayan işveren, tazminat ödemeye mahkumdur. Dava aşamasında işçiye ancak yemin teklif hakkı vardır.

İçinin tazminatlarını tam hesap edip işçisine elden ödeyen işverenin aynı tazminatı 2. kez kötüniyetli işçisine ödemesi pekala mümkündür. Çünkü yasal düzenlemeye göre bu tazminatların banka kanalı ile ödenmesi gerekir. Bu gübü kötüniyetli işçilere karşı işverenin korunması için 4857 sayılı, 1475 sayılı ve 6098 sayılı yasaların bilinmesi ve yargı içtihatları ile uygulamanın avukat tarafından takibi gerekecektir.

İşverenin kötüniyetli işçilerden korunma yolları bu anlamda uygulanmalıdır.

19.8.2016

AV. TEVRAT DURAN

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir