İstifa eden işçinin kıdem tazminatı için işverenine ihtar çekmesi gerekli midir ?

 

İşçinin işverenine ihtar çekmesi gerekli midir ?

 

 1. Uygulamada bizlere sıklıkla sorulan bir sorudur, “işçi , işverenine noterden ihtar çekmeli midir ?” Kafa karışıklığını gidermek için birkaç kısa izah yapmak istiyorum.  İhtarname :“ Bir alacağın ya da hakkın yazılı olarak muhatabından (genellikle noter kanalıyla) talep edilmesi, hakkının ya da alacağının ödenmemesi halinde karşılaşabileceği maliyetin ve hukuki sonuçlarının dava öncesinde son kez hatırlatılması”dır.
 2. İşçi, işyeriyle olan iş ilişkisini sonlandırırken sebebini noter kanalıyla bildirmelidir. Bu kapsamda örneğin 1475 sayılı yasanın 14. maddesinin 4. fıkrası uyarınca “kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile işten ayrılması” alinde yine “işçinin bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;” işten ayrılması gibi hallerde işçi işverenine işten ayrılma sebebini açık ve net bir şekilde ıspat sorunu yaşamaması için noter kanalıyla ihtarname göndermelidir.
 3. İşçi, işverenine göndereceği ihtarname ile kıdem,ihbar tazminatı,fazla mesai alacağı,ücret alacağı,hafta tatili,ulusal bayram ve genel tatil alacağı gibi işçilik alacakları istemelidir. Bu halde işçinin işçilik alacakları zamanaşımı kesildiğinden zayi olmayacaktır. İşçilik alacaklarına bakan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Noter ihtarnamesinde alacak miktarının belirtilmesinin şart olmadığını içtihat etmiştir.
 4. İhtarname başka hangi halde gerekir. Bir kısım işverenler, mobbing uygulamakta, yani işçisine yönelik tekrarlanan şekilde psikolojik baskı uygulamaktadır. Bu yöntemde işveren; işçisine tazminat  ödemeden işçinin işyerinden istifa ederek ayrılmasını amaçlamaktadır. İşte bu noktada işyerindeki psikolojik baskı, tacize son verilmesi yönünde işçinin işverenine ihtarname  çekmesi yerinde olacaktır.
 5. Uygulamada sıklıkla şahit olduğumuz başka bir konu daha vardır. İşveren, işçisinin tazminat almaması için genellikle devamsızlık nedeni belirtilerek ihtarname çekmektedir. Bu durumlarda işveren işçisinin iş akdini feshetmiştir. Fakat feshine kılıf hazırlamak için işçinin işten kovulmasına rağmen işe gelmedi şeklinde tutanak tutturup, noterden ihtarname göndermektedir. İşte işçi, bu ihtarnameye karşı savunmalarını yazılı olarak yine noter kanalıyla bildirmelidir.
 6. Bu örneklerin sayısını artırmak mümkündür. Özetle şunu demek isteriz ki; dava öncesinde işçinin hakkını almak için ön alması yani tedbir alması gerekir. Aksi halde mahkemede haklarına kavuşamaması ihtimal dahilindedir.  Nasıl ki ağır bir kaza anında ilk yardım hayat kurtarıyorsa; ihtarname de dava öncesinde yapılan ve dava (hayat) kurtaran ilk yardım gibidir. Son olarak önemli belirtelim ki; davadaki savunmanın temel omurgası ihtarname ile kurulacağından davayı açacak avukat eliyle ihtarnameyi çekmenizde büyük fayda vardır. Saygılarımla

Av. Tevrat DURAN,İstanbul

0553 254 81 34

 

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

2 thoughts on “İstifa eden işçinin kıdem tazminatı için işverenine ihtar çekmesi gerekli midir ?

 • 4 Mayıs 2017 at 15:59
  Permalink

  Merhaba ben 1800 maaş alıyorum asgari ücretten ssk yatıyor ben işi bırakmak istiyorum hangi haklarımı alabilirim

  Reply
  • 9 Mayıs 2017 at 06:46
   Permalink

   Buna göre Kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Tespit davası açarak da eksik ücretlerinizin tespitini ve SGK kayıtlarına işlenmesini talep edebilirsiniz. Her iki davanın ıspat usulleri farklı

   Reply

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir