Kullanılmayan yıllık izinler ücrete dönüşür

Yaz aylarının gelmesi ile yıllık izin kullanma dönemindeyiz. Fakat bazı çalışanlara izin yok. çeşme gün batımı izin

Bu yazının konusu işçiye yasal olarak tanınan 14 gün 20 gün 26 gün izinlerin tam olarak kullandırılmamasıdır.

YILLIK İZİN SÜRELERİ KAÇ GÜNDÜR ?

İşçilere verilecek yıllık izin süresi,

hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 gün

5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 gün

15 yıldan fazla olanların 26 gündür.’ 

İşyerinde çalışırken işçi bu izin sürelerini hiç kullanmamışsa ya da eksik kullanmışsa ne olacaktır.

4857 sayılı İş Yasasının ‘Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti’ başlıklı 59. maddesine göre 

‘MADDE 59 – İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.

İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde 17 nci maddede belirtilen bildirim süresiyle, 27 nci madde gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez.’

 İŞTEN İSTİFA EDEN İŞÇİ DE KULLANMADIĞI İZİN VARSA İZİN ÜCRETİNE HAK KAZANIR. 

4857 sayılı İş Kanununun 59 uncu maddesinde, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada, sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı nedene dayanıp dayanmadığının önemi yoktur.

İZİN ÜCRETİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ 5 YILDIR. 

Aktin feshi halinde kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücret, işçinin kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Böylece, iş sözleşmesinin feshinde kullanılmayan yıllık ücretli izin hakkı izin alacağına dönüşür. Bu nedenle zamanaşımı da iş sözleşmesinin feshinden itibaren işlemeye başlar.

Sözleşmenin feshi üzerine ödenmesi gereken izin ücretinde hakim indirim yapamaz. 

ANAYASAL BİR HAK OLARAK ÜCRETLİ YILLIK İZİN 

Yıllık izin hakkı Anayasal temeli olan bir dinlenme hakkı olup, işçinin iş sözleşmesinin devamı sırasında ücrete dönüşmez ve bu haktan vazgeçilemez.

İŞÇİ ÇALIŞIRKEN KULLANMADIĞI İZİNLERE AİT ÜCRETİ İSTEYEMEZ. 

İşçinin iş sözleşmesinin devamı süresinde kullanmadığı yıllık izinlere ait ücreti istemesi mümkün değildir.

Yıllık ücretli izinleri istemesine rağmen hiç kullandırmayan işveren hukuka aykırı davranmış olur ve hukuken sonuçlarına katlanır. O da işçi işi bıraksa dahi kıdem tazminatını ödemektir. Bu gibi hallere meydan vermemek adına işverenin işçisine yıllık izin haklarını kullandırması yerinde olur.

Talebine rağmen yıllık 14-20-26 günlük izinlerini kullanamayan işçi yasal yollara başvurup tazminatını ve izin ücretini alabilir.   

04.03.2015,İstanbul

AV.TEVRAT DURAN 

0553 254 81 34

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

2 thoughts on “Kullanılmayan yıllık izinler ücrete dönüşür

  • 28 Aralık 2017 at 09:53
    Permalink

    Selamlar;

    İzin kazanma zamanıma (işe giriş tarihi yıl dönümü) 15 gün kala istifa ettim. Yıllık izinlerimi kazanmış sayılır mıyım?

    Reply

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir