İşçiye yeni haklar getiren yasal düzenlemeye göre ‘İşçiye tam tazminat alacağı ödenmemişse imzaladığı ibraname geçersizdir’

işçi hakları merkezi telefon
0553 254 81 34,İstanbul

0553 254 81 34

Yeni yasaya göre ‘İşçiye tam alacağı ödenmemişse eksik ödenmişse az ödenmiş ya da hiç ödenmemişse ibraname iptal edilebilir. ‘

 1. İbraname, iş hukukunda uygulaması çok olan bir alandır. İbraname ile işçi – işveren birbirlerinden olan alacak vereceklerini hesaplaşarak sonlandırır ibraname bir nevi helalleşme belgesidir.
 2. İbraname belgesi 1 Temmuz 2012 den sonra yeni yasa ile açıkça düzenlenmiştir. Son yasa İşçiye yeni haklar getirmiştir.
 3. Buna göre işçinin alacağı tam hesaplanarak ödenmelidir. Yeni yasaya göre ‘İşçiye tam alacağı ödenmemişse ibraname geçersizdir’. Örneğin işçinin kanunen 50.000 TL tazminat alacağı var ama kendisine 10.000 TL ödenmiş ve işçi ibranameye alacağım kalmamıştır diye imza atmış olsun. Bu ödeme banka yoluyla da yapılsa işçi kalan 40.000 TL yi dava açarak alabilir.
 4. Bu uygulama 1.7.2012 sonrası için geçerlidir. Bu tarihten önceki ibranameler için de şartları varsa işçi dava açarak tazminat alabilecektir. Bu tür ibranameler kendiliğinden geçersiz olmaz dava açarak iptal ettirilir ve işçi tazminatına kavuşabilir.
 5. İşçinin gerçek maaşı 3.000 TL iken SGK’da asgari  ücretten primleri ödenmiş olsun. İşçinin tazminatı da asgari ücretten ödenmişse işçi gerçek maaşı üzerinden tazminatını ibraname imzalasa bile dava açarak alabilir. Bilinçli işçi, haklarını bilen ve haklarını talep edendi
 6. Kanuna göre işçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması,
 7. İbraname imzasının işi bıraktıktan başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması,
 8. İbra konusu alacağın kıdem tazminatı mı ihbar tazminatı mı, izin parası mı, fazla mesai mi olduğunun açıkça belirtilmesi,
 9. İşçiye yapılan ödemenin gerçek maaş üzerinden ve tam hesaplanarak yapılması
 10. Yine tazminatın Banka aracılığıyla yapılması şarttır.
 11. Bu özellikleri taşımayan ibraname kesin olarak hükümsüzdür. Yapılan ödemeler de içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir.
 12. İşçilerin geçmişe dönük olarak 10 yıllık kıdem tazminatlarını dava açarak alabilmek yasal olarak mümkündür.
 13. Bir hatırlatma da işverenlere; İşçisinin  tazminatı tam tamına ödeyen işverenin mağdur olmaması için ön muhasebecisinin hazırladığı ibranameyi değil iş davalarında ehil-uzman avukat ile ibranameyi düzenlemesini tavsiye ediyoruz. 
 14. SON HATIRLATMA DA İŞÇİLERE ÇALIŞANLARA; hak ettiğiniz tazminatınızı alamamış, ibraname de imzalamışsanız bu şekilde hakkınız çiğnenmişse hakkınızı alabilmeniz için iş davalarında ehil-uzman olan bir avukata vekalet vererek davayı açmanız  en doğrusudur. 21.7.2015

AV.TEVRAT DURAN,İstanbul

telefon

GSM: 0553 254 81 34, Randevu almak için arayınız.

 

 

Not: Bu yazı (T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2012/32972 Karar: 2014/29585

Karar Tarihi: 14.10.2014) sayılı karara dayanmaktadır.

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir