İşçinin gönderdiği noter ihtarnamesinin masrafını yargılama gideri olarak haksız çıkan işveren öder.

Av.Tevrat DURAN, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: Atatürk Mah.Güner Sok. No:1 Kat:36 D:295 İkitelli-İSTANBUL Tel: 0553 254 81 34
Av.Tevrat DURAN
Adres: Atatürk Mah.Güner Sok. No:1 Kat:36 D:295 İkitelli-İSTANBUL
Tel: 0553 254 81 34 (randevu almak içindir)

YARGITAY’A GÖRE ‘İŞÇİ NOTER MASRAFINI HAKSIZ ÇIKAN  İŞVERENDEN ALABİLİR. ‘

İşçi haklarını almak için noterden ihtarname çekmektedir. Bunun masrafını işçi peşin olarak notere veya avukatına ödemektedir. İhtarname sonrası işçi haklarını İş Mahkemesinde dava ederek haklı çıkmış olursa ihtarname masrafını da karşı taraftan alabilecektir. 

Yargıtay bir kararında  ‘-Davacının alacağının ödenmesi hususunda davalı tarafa gönderdiği ihtarname masrafının asıl alacak yerine, yargılama gideri olarak değerlendirilmesi gerekirken 128,74 TL ihtarname giderinin yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi hatalı olup, bozma sebebi ise de bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün HMK.nun geçici 3/2. maddesi yollaması ile HMUK.’nun 438/7. maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.’ (Yargıtay 9.HD 24.5.2016 tarihli kararı) diyerek bu konuya teknik olarak açıklık getirmiştir.

Buna göre artık işçi, noter masrafını da işçilik alacağına ilave olarak işverenden alabilecektir. 21.9.2016

TEVRAT DURAN

 

 

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir