İşçinin Evlenmesi halinde kıdem tazminatı hakkı

 • Evliliğin kadına yüklediği toplumsal sorumluluğun bir gereği olarak kadın işçiye evlendikten sonra 1 yıl içinde  yasada belirtilen fesih hakkı tanınmış kıdem tazminatı hakkı vardır.
 • 4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte olan 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında, kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde evlilik sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanabilecek şekilde feshedebileceği hükme bağlanmıştır. (1)

 • Kadın işçinin evlilik sebebiyle fesih hakkı, evlilik tarihinden itibaren başlar. Bu hak, erkek işçiye değil sadece kadın eşe tanınmıştır. Kadın işçi bu hakkını resmi evlilik işleminin tamamlanmasından itibaren bir yıl içinde kullanılmalıdır.

 • Kadın işçinin evlilik öncesinde bu hakkını kullanması da olanaksızdır.

 • Kadın işçinin yasanın tanıdığı fesih hakkını kullanması halinde, kıdem tazminatı talep hakkı doğar. Feshin işverence kabul edilmesi gerekmez.

 • İşçinin işten ayrılma öncesinde işverene ihbar öneli tanıması zorunluluğu da bulunmamaktadır.

 • Kadın işçinin, iş sözleşmesini evlilik nedenine dayalı olarak feshine rağmen başka bir işte çalışmaya başlamasının yasal hakkın kötüye kullanımı olup olmadığı her bir somut olay yönünden ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

 • Çalışma hayatının evlilikle birlikte gereği gibi yürütülemeyeceği düşüncesi, aile birliğinin korunması ve kadının aile ile ilgili görevleri, yasakoyucuyu bu doğrultuda bir düzenlemeye yöneltmiştir. Bununla birlikte Anayasal temeli olan çalışma hak ve hürriyetinin ortadan kaldırılması düşünülemez. Kadın işçi evlendikten sonra işten ayrılıp tazminat alır ve sonrasında yine işe girebilir. Ara vermeksizin başka bir işyerinde çalışmaya başlayabilir ve bu durum evliliğin kadına yüklediği görevlerin yerine getirilmesi noktasında daha olumlu sonuçlar doğurabilir.

 • İş akdinin sona erdirilmesi avukatın noter ihtarnamesi göndermesi ile başlayan hukuki süreçtir. Bu süreci iş davalarında uzman avukatınızla yürütünüz. 23.3.2015

  AV.TEVRAT DURAN

  0553 254 81 34,İstanbul

  1) T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2010/10705 Karar: 2012/16586

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir