İŞÇİLER EMEKÇİLER ; 1 MAYISIN GERÇEK BİR BAYRAM OLMASI İÇİN ‘MİLLİ EKONOMİ MODELİ’

1 MAYIS NEDEN İŞÇİ BAYRAMI OLDU ?

1 Mayıs 1886’da Chicago’da inşaat ve taş işçilerinin günlük saat çalışma için yürüyüşü ve ardından 4 işçi liderinin idamı ile sembolik olarak kutlanmaya başlamıştır. Sanayi devrimi ile toprağa dayalı üretim yerini makine-endüstriye dayalı üretime bırakmıştır. İşçi işveren ilişkisi yeni bir ilişki biçimi olarak çıkmıştır. İşçilerin günde 13 saat çalışması, işçi sağlığı ve güvenliğe aykırı tehlikeli ortamda çalışma, çocuk işçi çalıştırma gibi kötü çalışma koşulları işçileri hak arama yoluna itmiş ve sendikalar kurulmuştur. Bu noktada ABD, Britanya, Fransa gibi sanayileşmeye erken başlayan ülkelerde bu işçi hakkını arama bilinci erken oluşmuştur.

Ülkemizde 2429 sayılı yasaya 27.4.2015 günü 5892/1 sayılı yasa ile yapılan ilave ile ‘ 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir’ hükmü konmuş, 1 Mayıs 2009 dan bu yana resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Ama ne kutlama ! Siyaset ve tüm kamu görevlileri İstanbul’da taksim meydanına çıkan tüm yolları araç ve yaya trafiğine kesmiştir. Metrobüs Anadolu’dan Avrupa yakasına yolcu taşımıyor, taksim metrosu kapatıldı, Üsküdar sirkeci vapur seferleri iptal, Marmaray sirkeci istasyonu kapalı, taksim bölgesi İett- özel halk otobüsleri seferleri iptal edilmiş.

1 MAYISIN NEYİNİ KUTLAYACAĞIZ…

Asgari ücret, net 949 TL. İşçi örgütü olan ve bu işi en iyi bilen Türk-iş’in 2015 Nisan ayı itibarı ile 4 kişilik bir ailenin sağlıklı dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması net 1.333, 52 TL. Gıda harcaması ile birlikte giyim, kira,elektrik, su,doğalgaz, ulaşım,eğitim,sağlık vb ihtiyaçlar için yapılması zorunlu gider toplamı ise 4.343,70 TL. Asgari ücret ise yoksulluk rakamının nerdeyse 5 ‘te 1’i. Asgari ücret, niteliksiz işçilerin aldığı maaş çalışıp okusaydı da nitelikli emeğe sahip olsaydı yüksek maaş alsaydı denebilir. Üniversite mezunları arasında işsizlik % 25’ler civarında. Genç işsizler de bu civardadır. Bu Datalar karşısında Bu söz de anlamsız kalmaktadır. Unutmayın ki, asgari ücretli bu ülkede en fazla vergiyi verenlerdir.

TÜİK rakamlarına göre kişi başı milli gelir 10.404 USD. Dolar kurunu 1.70 TL kabul edelim buna göre Ülkemizde 1 kişinin yıllık geliri 28.090,80 TL aylık geliri 2.340,90TL’dir.

GSYİH rakamına göre 4 kişilik bir ailenin aylık hane geliri 9.363, 60 TL’dir. Gini katsayısı ve lorenz eğrisi (P20/P80) verilerine göre ülkemizde ülke refahındaki gelişmeden işçilerin hiç pay almadıkları hatta  negatif tasarrufa sahip oldukları kredi kartı, banka kredileri ile gelecek parayı şimdiden harcadıkları bir gerçektir. TC tarihinin tasarruf oranı en az olduğu yani işçilerin, orta sınıfın kenara zor günler için koydukları paranın en az olduğu günleri yılları yaşıyoruz. Yeni Türkiye’nin yeni harcama modeli maaştan bir kısmını kenara koyarak birikim yapmak ve bu yollara konut, araç satın alma yoluna gitmek değil bankalara mortgage ile faizli borçlanarak kredi çekme şeklinde olmaktadır. AKP tarafından uygulanan Neo-Liberal ekonomide en çok kazançlı çıkanın banka ve finans kuruluşları olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

İŞÇİLERİN BAYRAMI OLAN 1 MAYISIN GERÇEK BİR BAYRAM OLMASI İÇİN ‘MİLLİ EKONOMİ MODELİ’ ŞART

1 Mayıs Emek ve dayanışma gününde emeği ile para kazanmaya değer vermek, el üstünde tutmak gerekir. 1980 sonrası AKP’nin de uyguladığı neoliberal piyasa ekonomisinde emek ile para kazanmanın dönemi bitmiş ‘para ile para kazanma’ altın çağını yaşamaktadır. Fiktif piyasa, uluslar aşan para, fon hareketleri ile finansal serbesti ile reel ekonomi hep kayba uğramaktadır. Burada işçinin emeği de işverenin emeği de uluslararası çok uluslu şirketler, finansal hareketler  esnek döviz kurundaki spekülasyonlar ile sömürülmektedir. Bu en büyük insan hakkı ihlalidir.

Serbest piyasa-liberal ekonomide ulus devletin piyasadan çekilmesi, küçülmesi regüle görevi ile sınırlanması istenmekte özelleştirmeler bu amaçla yapılmaktadır. Devlet yurdışı bankalardan borçlanmakta, özel sektöre kefil olmakta faizle borç almakta bunu karşılamak için Devlet vatandaşından vergi toplamakta ve uluslararası sermayeye borç ödemesi adı altında aktarmaktadır.  Maalesef ulus Devletler bugün  sömürünün bir aracı haline dönüşmüş bağımsız nitelikleri aşınmıştır. İşte Prof.Dr.Haydar Baş’ın Bağımsız Türkiye’si ‘Ne AB ne ABD, Tam Bağımsız Türkiye’ mottosu buna karşı bir alternatiftir. Peki devletin küçüldüğü piyasada vatandaşların bu gibi spekülasyonlara karşı korunması fonksiyonun kim üstlenecektir ? İnsan hakkı ihlallerini devletin yanında bu gibi Çok uluslu şirketler (çuş) yapmakta ve fakat sorumluluk, (ihale)  yalnız devletin üstüne kalmaktadır. Bu paradoks, liberal ekonominin açmazlarındandır. Bu anlamda Prof. Dr. Haydar BAŞ’ın ‘baba devlet’ ‘alan değil veren devlet’ anlayışı Milli Ekonomi Modeli alternatif çözümler önermektedir.

Burada BTP Genel Başkanı Prof.Dr. Haydar Baş’ın ‘asgari ücretin 5.000 TL olacağı vaadi’ çok önemlidir.  5000 TL olacak asgari ücretin Türkiye’nin yer altı ve yer üstü kaynakları ile karşılanacağı bunun yeterli olduğu vurgulanmaktadır. Prof.Haydar Baş, 2005 yılında dünya kamuoyuna takdim ettiği ve kısmen uygulanan Milli Ekonomi Modeli’nde bu vaadlerin kaynaklarının izahının yapıldığını hatırlatmak isterim. ( http://www.btp.org.tr/content/view/3867/5000-tl-asgari-ucret-nasil-da-korkuttu)

Maalesef asgari ücretin 949 TL olduğu ülkemizde işçiler fazla mesai yaparak yani daha da çok çalışarak, yıpranarak, ailesine ayıracağı zamandan çalarak geçimi için ihtiyacı olan maaşı kazanma peşindedir. Taşeronlaşma, sendikasızlaşma, kıdem tazminatının işçi aleyhine yeniden düzenlenmek istenmesi, işçi sağlığı, ,işçi güvenliği,işgüvencesi,işsizlik, maaş düşüklüğü emekçilerin en büyük sorunlardandır.

İşçilerin de haklarına kavuşmasının sağlanması yolunda  Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) lideri Prof.Dr. Haydar BAŞ’ın kaleme aldığı derin birikiminin eseri olan MİLLİ EKONOMİ MODELİ’nin konuşulma zamanı geldi de geçmektedir. Saygılarımla 1 Mayıs 2015

AV.TEVRAT DURAN,İstanbul

 

 

 

 

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir